Doçentlik nedir, Doçentlik ne demek

  • Doçent olma durumu
  • Doçentin görevi.

Doçentlik hakkında bilgiler

[Bakınız: doçent]

Doçentlik kısaca anlamı, tanımı:

Doçent : Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

Yardımcı doçentlik : Yardımcı doçent olma durumu.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Görev : Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Resmî iş, vazife.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Doçentlik anlamı nedir?

İngilizce'de Doçentlik ne demek? : n. readership

Almanca'da Doçentlik : n. Dozentur

Rusça'da Doçentlik : n. доцентура (F)