Dysbarism türkçesi Dysbarism nedir

  • Sinüzit.
  • Atmosfer basıncı ile kan gazları basıncı arasındaki fark.
  • Dizbarizm.
  • Disbarizm.
  • Disborizm.
  • Küçük çapta vurgun.
  • Küçük çaplı vurgun.

İngilizce Dysbarism Türkçe anlamı, Dysbarism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dysbarism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sinus : Alın kemiğinin iki laminası arasında bulunan boşluk. Sinus interdigitalis. Kuşlarda her bir burun boşluğunun yanında görülen, burun boşluğu ve concha dorsalis ile olan olan genişçe hava boşlukları. koyunun fossa lacrimalis externa’sı içindeki deri çukurluğu. Valvulae semilunares kesiminde aorta duvarının yaptığı genişleme. Geviş getirenlerde olmayan her iki taraflı olarak crista petrosa boyunca seyreden ve arka üst yönde sinus transversus’a açılan dura boşluğu. Etçillerde anüsün çevresindeki bezsel kese. Boşluk. Organların ya da dokuların arasındaki boşluk ya da herhangi bir açıklık. lenfatik dokularda özellikle gevşek lenfatik dokularda, içinden lenfin aktığı boşluklar. Biyoloji, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Arkarca.

Sinusitis : Burun boşluğuna yakın olarak bulunan kemik içindeki boşluklardan bir veya daha fazlasının yangısı. burun mukozasının yangısal olaylarının bir devamı olarak ve paranazal sinüslerin karmaşık yapısı ve boyutlarından dolayı atlarda çok önemlidir. Sinüs iltihabı. Oygu yangısı.