Eğilim nedir, Eğilim ne demek

 • Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
 • Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.
 • Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans.

"Eğilim" ile ilgili cümleler

 • "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır." - N. Ataç

Felsefi anlamı:

Bir nesneye, bir varlığa karşı duyulan duyguların belirlediği tutum; duyguların etkisiyle belli bir ereğe girişme isteği. // Ahlak felsefesinde Kant "eğilim ahlakı"nın karşısına kendi "ödev ahlakı"nı koyar. Oysa, örnek olarak Schiller ödev ve eğilimin uyumunu ülkü olarak görür.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Eğilim gösteren hareket.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir tesadüfi değişkene ait değerlerin, belli bir zaman döneminde oluşan bir yöndeki hareketi.

Bilimsel terim anlamı:

(Zaman dizileri) Zaman dizisi gibi sıralı bir dizinin, salınım ve rasgele bileşenlerle uzun dönemde gösterdiği artma-azalma devinimi.

Bireyin belli bir görüş, kanı, tutum ve davranışa olan yatkınlığı; yetenek ve beceri kazandıran bir ilgi alanına olan yakınlığı.

Yazarın herhangi bir görüş ve düşünceye yatkınlığı.

İngilizce'de Eğilim ne demek? Eğilim ingilizcesi nedir?:

 

trend, inclination, tendency

Fransızca'da Eğilim ne demek?:

inclination, déviation

Osmanlıca Eğilim ne demek? Eğilim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

temayül, meyil

Eğilim hakkında bilgiler

Sosyolojiye göre eğilim(trend) toplumun genelinde uzun bir süreliğine popüler olan şeydir.

Eğilim ile ilgili Cümleler

 • Ali çok sık özür dileme eğilimindedir.
 • Eğilim her zaman daha az işçi kullanarak daha fazla ürün üretmektir.
 • O eğilimler devam edecek mi?
 • Ali çok abartma eğilimindedir.
 • Biz hatalar yapmak eğilimindeyiz.
 • Zenginler insanları küçük görmeye eğilimlidir.
 • İnsanlar beni sevme eğiliminde.
 • Genel olarak, Amerika'daki insanlar büyük arabaları tercih etme eğiliminde.

Eğilim anlamı, tanımı:

Eğilimli : Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail, tandanslı.

Sağ eğilimli : Dünya görüşü sağcılığa, muhafazakârlığa yatkın olan.

Sol eğilimli : Dünya görüşü solculuğa yatkın olan.

Sevme : Sevmek işi.

İsteme : İstemek işi.

Yapma : Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay.

Yönelme : Yönelmek işi, yönlenme.

Meyil : İlgi, gönül verme. Eğiklik, eğim, akıntı. Eğilim, temayül.

Temayül : Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma. Bir tarafa eğilme, meyletme. Eğilim. Yönseme.

Siyasi : Siyasetçi, politikacı. Siyasal.

Sosyoloji : Toplum bilimi.

Eğilim açıklığı : Ön teker ekseninden geçirilerek yere dikey olarak çizilen çizgi ile kesişip, çifteker gövdesinin önünde bulunan yönelteç borusundan yere doğru çizildiği tasarlanan başka bir çizginin, değme noktaları arasında oluşturduğu açı. Bu açı, 45-60 mm. arasında olmalı ve bu ölçüyü geçmemelidir.

Eğilim durağan :

Eğilim uydurma : (Zaman dizileri) Bir zaman dizisinin eğilim bileşenini belirten genel süreç. Eğilim, özel bir eğri biçimiyle belirtilebilir.

 

Eğilimsiz : Eğilimi olmayan.

Diğer dillerde Eğilim anlamı nedir?

İngilizce'de Eğilim ne demek? : n. inclination, obliquity, aptitude, bias, squint, tendency, affection, bent, current, device, disposition, drift, gravitation, leaning, liability, notion, penchant, ply, predisposition, proclivity, proneness, propensity, pulse, relish, sense, set

Fransızca'da Eğilim : attrait [le], orientation [la], penchant [le], propension [la], tendance [la]

Almanca'da Eğilim : n. Anlage, Beruf, Disposition, Faible, Fall, Färbung, Gefälle, Hang, Inklination, Tendenz, Trend, Zug

Rusça'da Eğilim : n. наклон (M), покатость (F), склон (M), скат (M), тенденция (F), тяготение (N), склонность (F), задаток: задатки (PL), призвание (N), веяние (N), тренд (M)