Temayül nedir, Temayül ne demek

Temayül; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir tarafa eğilme, meyletme.
  • Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma.
  • Eğilim
  • Yönseme.

"Temayül" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır." - A. Ş. Hisar
  • "Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır." - Y. K. Karaosmanoğlu

Temayül anlamı, tanımı:

Tema : Asıl konu, temel motif, ana konu. Bir besteyi oluşturan temel motif, ana konu. Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş, tem, ana konu.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Eğilme : Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması. Eğilmek işi. Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı bir iğnenin doğrultusu ile yatay düzlem arasındaki açı.

Meyletme : Meyletmek işi.

Eğilim : Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans.

 

Yönseme : Belli bir amaca veya sonuca yönelen, faaliyete dönüşmeyen etki gücü, temayül.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Duyma : Duymak işi.

Bir : Bir kez. Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Diğer dillerde Temayül anlamı nedir?

İngilizce'de Temayül ne demek? : inclination, tendency

Fransızca'da Temayül : tendance [la]

Almanca'da Temayül : Tendenz

Rusça'da Temayül : n. наклонность (F), тенденция (F)