Ekti nedir, Ekti ne demek

Ekti; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Ekti" ile ilgili cümleler

  • "Ayol ihtiyarsan ne diye kızın arkasından ekti kuzu gibi dolaşıyorsun?" - M. Ş. Esendal

Yerel Türkçe anlamı:

Başkasının otlağından geçinen (hayvan).

Pezevenk, yolsuz birleşmelere aracılık eden (kimse).

Cimri, pinti, görmemiş.

Dilenci tabiatlı.

Uyanık, işini bilen.

Metres, kapatma.

Kimsesiz.

Eli sıkı.

Dalkavuk.

Anası ölüp de başka bir koyuna alıştırılan ya da elde beslenen kuzu.

Aşağılık (kimse).

Asalak, başkalarının sırtından geçinen.

Arsız, yüzsüz, görgüsüz.

Anası ve babası olmayan (çocuk).

Açgözlü.

Çok gezen.

Keçi ve benzeri hayvanları çağırma ünlemi.

Dağınık, düzensiz.

Önüne gelen koyunu emen kuzu.

Hizmetçi.

Büyümüşte küçülmüş, yaşı ile bağdaşmayan sözler söyleyen.

Atılmış, bırakılmış (çocuk).

Alışkın, evcil (hayvan). 5.bk. ékde.

Her şeyden tatmak isteyen.

Obur.

Diğer sözlük anlamları:

Alışkan.

Tufeylî, asalak, dalkavuk.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: asalak]

Fransızca'da Ekti ne demek?:

 

parasite

Ekti anlamı, tanımı:

Ekti püktü : Bir eve dadanan asalak kimse.

Ektilik : Ekti olma durumu.

Ektirme : Ektirmek işi.

Ektirmek : Ekme işini yaptırmak.

Arpa ektim darı çıktı : Ters sonuç veren işler için söylenen bir söz.

Asalak : Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, parazit, tufeyli. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.

Cimri : Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Baba : Ata. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Çatı merteği. Bu gibi kimselere verilen unvan. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Çocuğu olan erkek, peder. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme.

Atıl : İşsiz, aylak. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. Tembel.

Çocuk : Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Küçük yaştaki erkek veya kız. Genç erkek. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Soy bakımından oğul veya kız, evlat.

 

Arsız : Açgözlü davranan (kimse). Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse). Kolayca üreyebilen (bitki).

Yüzsüz : Yüzü olmayan. Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Canı : Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı. Acımasız, gaddar.

Görgüsüz : Görgüsü olmayan.

Ekti ekti konuşmak : Küçük çocuklar büyükler gibi her şeye akıl erdirerek konuşmak.

Ekticil :

Ektilemnek : Ummak, beklemek.

Ektilenmek : Tufeylî, asalak olmak.

Ektileşmek : Küçük çocuklar büyükler gibi her şeye akıl erdirerek konuşmak. Tok gözlü iken dilenci tabiatlı olmak.

Ektioğlak : Önüne gelen koyunu emen kuzu.

Ektirli : Aydın ilinde, Karpuzlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Ektiyar : İhtiyar

Ekti ile ilgili Cümleler

  • Ali bu öğleden sonra bahçede bazı çiçekler ekti.
  • Annem bahçede nergis ekti.
  • Bu yıl kabak ektin mi?
  • O, tarlasına arpa ekti.
  • Bahçesine sebze ekti.
  • Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim unutulup mu soldu?
  • Sen beni ektin.

Diğer dillerde Ekti anlamı nedir?

İngilizce'de Ekti ne demek? : [Ekti] v. sow, plant, crop, inseminate, set, set out, sprinkle, tame

n. impact, influence, effect

Rusça'da Ekti : n. паразит (M), тунеядец (M), дармоед (M), прихлебатель (M), нахлебник (M)

adj. алчный, завистливый