Eleemosynary türkçesi Eleemosynary nedir

  • Sadaka ile ilgili.
  • İyiliğe özgü.
  • Hayır.
  • Hayra ait.
  • Sadaka.
  • Hayırla ilgili.
  • Hayır işleri.

İngilizce Eleemosynary Türkçe anlamı, Eleemosynary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Eleemosynary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Charitable : Cömert. Sevecen. Hayırsever. İyiliksever. Merhametli. Müşfik. Şefkatli. Eli açık. Yardımsever. İyiyliksever.

Charity : Hayır işi. Hayırseverlik. Bağış. Hayır kurumu. Merhamet. Hayır kuruluşu. Yardımseverlik. Acıma.

Philanthropic : Filantropik. Hayırsever. Yardımsever. İyiliksever. İnsansever. İnsancıl. İyilikçi.

Nope : Olmaz. Yok. I-ıh.

Benefaction : Hayır işine para bağışlama. İhsan. Bağış. Hayır işine bağışlanan para. Yardım. İyilik. Nimet.

Philanthropies : Yardım. Filantropi. İyilikseverlik. İnsancıllık. İnsan sevgisi. Hayırseverlik. Yardımseverlik. İnsanseverlik.

Beneficence : Bağış. İhsan. Lütuf. Yardımseverlik. Cömertlik. İyilik. Hayır işine bağışlanan para.

Philanthropy : Yardımseverlik. Yardım. Filantropi. Hayırseverlik. İnsan sevgisi. İnsancıllık. İnsanseverlik. İyilikseverlik.

Benevolence : İhsan. Yardım. Kayra. İyilik. Bağış. Yardımseverlik. Hayırseverlik. Cömertlik.

Eleemosynary synonyms : handouts, weal, benefactions, good, auspiciousness, no, alms, benevolent, nay, almsgiving, charities, usefulness, good works, prosperity, beneficent, handout.

 

Eleemosynary zıt anlamlı kelimeler, Eleemosynary kelime anlamı

Uncharitable : Bağışlamaz. Şefkatsiz. Sert. Merhametsiz. Affetmeyen. Kusur bulan. Katı yürekli. Hoşgörüsüz. Acımasız. Kusur bulucu.

Eleemosynary ingilizce tanımı, definition of Eleemosynary

Eleemosynary kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Intended for the distribution of charity. A dependent. As, an eleemosynary corporation. One who subsists on charity. Relating to charity, alms, or almsgiving.