Enclosers türkçesi Enclosers nedir

  • Kapayan.
  • Kuşatan.
  • Zarf içine koyan.
  • İliştiren.
  • Hapseden.
  • İlişikte gönderen.
  • Çeviren.
  • Saran.

Enclosers ingilizcede ne demek, Enclosers nerede nasıl kullanılır?

Encloser : Kuşatan. Kapayan. Saran. İlişikte gönderen. Hapseden. Zarf içine koyan. İliştiren. Çeviren.

Enclose a letter : Mektup iliştirmek. Mektup eklemek.

Enclose in the letter : Mektuba iliştirilmiş.

Enclose : İliştirmek. Çevirmek (duvar veya çit vb ile). Çit ile çevirmek. Etrafını çevirmek. Eklemek. Çevrelemek. Çevirmek. Hapsetmek. Çevresini sarmak. Kuşatmak.

Enclosed : Kapalı. İlişikteki. İlişik. Kapanmış. Etrafı çevrili. Ekli. Ekteki. Ekli (dosya vb). Kuşatılmış. İliştirilmiş.

Fully enclosed : Tamamen kapalı. Tam seçim.

Partially enclosed : Kısmen kapatılmış.

Enclosed arc lamp : Hava girişini sınırlamaya yarayan kapalı bir çevredeki ışık yayı lambası. Kapalı yay lambası.

Enclosed basin : Kapalı çöküntü. Dar ya da geniş, her yanından kapalı, ancak kökenleriyle ayrımlı çukur alanlara verilen ad.

Unenclosed : Kapatılmamış. Eklenmemiş. Çit ile çevrili olmayan. Kapanmamış. Çevrili olmayan.

İngilizce Enclosers Türkçe anlamı, Enclosers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enclosers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Attachers : Bağlayan şey veya kimse. Bağlayan. Birleştiren. Haczeden. Ekleyen. Bitiştiren. Tutturan.

Fence : Kaçamak cevap vermek. Çalınmış eşya alıp satan adam. Etrafı çitle çevirmek. Eskrim yapmak. Çalıntı mal satmak. Kaçamaklı konuşmak. Etrafını çevirmek. Savunmak. Doğru yanıt vermekten kaçınmak. Çit ile çevirmek.

Corral : Etrafı çevrili yer. Çevresi çitle sarılı büyükbaş koyun ağılı. Kuşatmak. Toplamak. Büyükbaş koyun ağılı. Tutmak. Ağıl. Konak yeri. (bir yere) sokmak. Yakalamak.

Inclose : Kuşatmak. Sarmak. Çevirmek. Kapatmak. Çevrelemek. İliştirmek. Kapsamak. Kapamak. Etrafını çevirmek. İçermek.

Insertion : Araya sokma. Dna’da araya bir baz veya bir dna parçası girmesi şeklinde oluşan değişim. Ek. Eklenen şey. Sokma. Bir ilanın gazeteye bir kez konması. Eklenti. İlave. İlan. Ekleme.

Incarcerator : Kapatan. Kodese koyan. Hapse koyan. Gözetim altında tutan.

Ring : Halka biçiminde doğramak. Çembere almak. Çınlamak. Çınlatmak. Çember. Şıngırdamak. Alan. Yüzük takmak. Çalmak (zili veya çanı). Yüzük.

Huggers : Kucaklayan. Sarılan.

Wall in : Etrafına duvar örmek. Duvarla çevirmek.

Immerse : Suya batırmak. Suya daldırmak. Gömmek. Daldırmak. Sokmak. İçine batırmak. Batırmak.

Enclosers synonyms : hedge in, frame in, bank, glass in, dialers, encasement, hedge, enshrine, bower, glass, bury, girdlers, incarcerators, attacher, enveloper, encapsulate, envelopment, encase, dyke, eat up, embower, embracing, beleaguerer, border, frame, wall up, case, packing, wraparounds, cordon off, intromission, incase, rope off.

Enclosers zıt anlamlı kelimeler, Enclosers kelime anlamı

Uncover : Örtüsünü ya da kapağını açmak. Deşifre etmek. Ortaya çıkmasını sağlamak. Örtüsünü kaldırmak. Örtüsünü açmak. Su yüzüne çıkarmak. Kapağını açmak. Meydana çıkarmak. Açmak. Açmak (örtü, kapak vb).

Unsheathe : Kınından çıkarmak.

Unenclosed : Kapanmamış. Çit ile çevrili olmayan. Eklenmemiş. Kapatılmamış. Çevrili olmayan.