Örten nedir, Örten ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Orman, çayır ve benzerleri geniş yerleri saran yangın.

Örten anlamı, tanımı

Birebir örten işlev : Hem birebir hem de örten olan işlev. Anlamdaş. eştev II, eşletim, eşletme gönderimi, birebir-örten gönderim

Örten değişen yıldız : Tek bir yıldız gibi görünen iki ya da daha çok yıldızdan oluşmuş, kütle merkezi çevresindeki dolanma devimleri sırasında birbirlerini örtmelerinden ötürü parlaklık değişmesi gösteren çiftyıldız ya da çoklu dizgeler.

Örten gönderim : F (A) =B eşitliğini gerçekleyen f : gönderimi, Anlamdaş. üzerine gönderim, örtev II, üzertim, örtevli gönderim.

Örtenek : Hayvanların vücudunu örten deri, kıl, tüy, pul vb. dokuların bütünü. Bazı organları örten zarlar.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Yangın : Zarara yol açan büyük ateş. Hastalıkta ateş. Coşkunluk. Tutkun, düşkün, âşık.

Saran : Pamuk ipliğinden yapılmış kilim, çul. Kuşatan, çeviren. Hasis, cimri.

Yangı : Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

 

Orman : Ağaçlarla örtülü geniş alan. Bu ağaçların bütünü.

Çayır : Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Böyle yerde biten ot.

Geniş : Eni çok olan, enli, vâsi. Çok. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Bol (elbise). Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı.

Geni : Sözünün eri, mert kişi. Gani. Geri.

Sara : Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Örteli gönderim anlamı nedir?

İngilizce'de Örteli gönderim ne demek ? : surjective mapping