Erkek beyt nedir, Erkek beyt ne demek

Teknik terim anlamı:

Kahramanlık anlatan beyit.

Erkek beyt tanımı, anlamı

Beyt : Şiir

Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Kahramanlık : Kahramanca davranış, yiğitlik.

Kahraman : Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit. Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi. Bir olayda önemli yeri olan kimse.

Kahra : Hayvan yiyeceği. Büyük taşlık yer. Mağara, delik. Yeraltı: Yağan yağmur kahraya geçti.

Beyit : Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası. Ev.

Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, yaba.

Diğer dillerde Erkek bale dansçısı anlamı nedir?

İngilizce'de Erkek bale dansçısı ne demek ? : ballet -dancer