Erken uyarı nedir, Erken uyarı ne demek

  • Saldırıyı veya doğal felaketi başlangıç sırasında haber veren uyarı

Erken uyarı anlamı, tanımı:

Uyarı : Organizmada uyarım yaratan güç. Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih.

Saldırı : Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz.

Doğal : Yapmacık olmayan. Doğada olan, doğada bulunan. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Katıksız, saf. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.

Felaket : Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela. Çok kötü. Şaşırtıcı, hayrete düşürücü.

Başlangıç : Ön söz, giriş, mukaddime. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü.

Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Yüklem. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi.

Diğer dillerde Erken uyarı anlamı nedir?

İngilizce'de Erken uyarı ne demek? : early warning