Exemplar türkçesi Exemplar nedir

Exemplar ile ilgili cümleler

English: He is an exemplary person with an excellent reputation.
Turkish: O, mükemmel şöhretiyle örnek alınacak bir kişidir.

English: Ali is doing an exemplary job.
Turkish: Ali örnek bir iş yapıyor.

Exemplar ingilizcede ne demek, Exemplar nerede nasıl kullanılır?

Exemplarily : Örnek olarak. Örnek olacak şekilde.

Exemplariness : İbretlik olma. Örnek alınacak nitelikte olma. Örnek olma. İbreti alemlik. Mükemmellik.

Exemplars : Kopya. Örnek. Misal. Nüsha. Simge. Suret. Sembol. Numune. Timsal. Model.

Exemplary : Örnek alınacak. İbret vermek için yapılan. Örnek verici. İbret verici. Örnek gösterilen. Örnek. Uyarı niteliğinde. Emsal. Örnek olarak gösterilmeye uygun. Örnek niteliğinde olan.

Exemplary behavior : Özenmeye değer davranış. Örnek davranış. İdeal veya övülmeye değer davranış.

Exemplifications : Örneklendirme. Resmi onaylı suret. Misal. Tam ve eksiksiz onaylı suret. Numune. Sembol. Resmi mühürlü suret. Örnek. Timsal. Örnekleme.

Exemplary damages : Cezai zarar. Maddi zarardan ayrı ceza tazminatı. İbret verici tazminat. Cezai tazminat. Cezai veya cezalandırıcı tazminat. Sorumlu tarafı cezalandırmak amacıyla artırılmış tazminat ödemesi.

 

Exemplaire : Bir kitap kopyası (fransızca).

Gratuitous exemplary : Parasız sayı. Yayım anlaşmasında yer alan koşullara ya da geleneklere göre, bir yapıtın basılmış sayılarından yazara armağan olarak verilen sayı.

Exempla : Seçmeler. Örnekler. Kopyalar. Ahlaki bir noktaya işaret etmek üzere anlatılan kısa hikaye. Suretler. Örnek.

İngilizce Exemplar Türkçe anlamı, Exemplar eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exemplar ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Representation : Gösteriliş. Sunma. Tasarım (fel.). Gösterme. İbraz. Oyun. Canlandırma. İşaret. Piyes. Beyan.

Configuration : Bk. dizge görünümü. Biçimleşme. Düzenleme. Yıldız kümesi. Yapı. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Biçim. Kurgu. Gruplaşma. Konum.

Ensign : Nişan. Rütbe işareti. Bayrak. Alem. Alamet. Asteğmen. Bayraktar. İşletmelerin kendilerini tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırmak amacıyla kullandıkları, kütüğe yazımı zorunlu olmayan imler. İşletme imi. Bayraktar (ingiliz ingilizcesi).

Archetypal : Numune olarak. Prototipe ait veya ilgili (ilk örnek, prototip, numune). Prototipik. Arketipik. Örnek teşkil eden.

Epitome : Somut örnek. Uzun bir kitabın, özü yitirilmeden kısaltılmış ya da özetlenmiş biçimi. İdeal. Öz. Özet. Özetkitap.

 

Instances : Durum. Dava. Aşama. İstek. Örnekler. Rica. Olay.

Embodiments : Somut örnek. Somutlaşma. Cisimleşme. Bir şeyin somut hali. Cisimleştirme. Ta kendisi. Şekillenme. Tecessüm.

Cribs : Yemlik. Kulübe. Ahır. Ağaç sandık engeller. Ev. Çocuk yatağı. Bebek yatağı. Beşik. Aşırma.

Eikon : İkon. Heykel. Şekil. Tasvir. Büst. Resim. Aykon.

Exemplar synonyms : good example, apograph, exemplars, exponent, exempla, norm, impression, examples, pattern, copybooks, edition, byword, fashion model, dittoing, specimen, example, banner, prodigy, ensamples, modal, dittos, pacemaker, cribbing, pacesetter, effigy, duplication, version, carbon, mannequin, paragon, circs, ideal, mockups.

Exemplar ingilizce tanımı, definition of Exemplar

Exemplar kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Exemplary. Sometimes. A specimen. A model, original, or pattern, to be copied or imitated. An ideal model or type, as that which an artist conceives.