Expressible türkçesi Expressible nedir

  • Ortaya konulabilir.
  • Belirtilebilir.
  • Anlatılabilir.
  • Kelimelere dökülebilir.
  • İfade edilebilir.
  • Beyan edilebilir.

Expressible ingilizcede ne demek, Expressible nerede nasıl kullanılır?

Inexpressible : Anlatılamaz. Tanımlanamaz. Anlatılmaz. Tarif olunamaz. Betimlenemeyen. İfade edilemez. Tarifsiz. Tanımlanamaz denli güçlü. Kelimelere sığmaz. Kelimelere dökülemez.

Inexpressibles : Kadın iç çamaşırı (argo terim). Anlatılmaz. (argo) külot. Tanımlanamaz. Tarif olunamaz. Jokey pantolonu. Don. Betimlenemeyen. Anlatılamaz. İfade edilemez.

Unexpressible : İfade edilemez. Kelimelerle anlatılamaz.

Inexpressibly : Anlatılamayacak şekilde. Anlatılamayacak derecede. Tarif edilemez biçimde.

Inexpressibilities : İfade edilemezlik.

Inexpressibility : Anlatılmazlık. Tanımlanamazlık. İfade edilemezlik.

Expression : Ekspresyon. İfade. Duygularını katma. Tabir. Anlatım. Ton. Bir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi. Söz. Yüz ifadesi. İfade etme.

Expressionism : Anlatım. Ekpresyonizm. Dışavurumculuk. Dışa vurumculuk. Expresyonizm. Ekspresyonizm. Anlatımcılık. Ekspresiyonizm.

Expressionist : Anlatımcı. Ekspresiyonist. Dışavurumcu. Ekspresyonist.

Expressing : İletme. İfade etme. Söyleyiş. Nakletme. Telaffuz. İletişim. Dışavurum. Dile getirme.

 

İngilizce Expressible Türkçe anlamı, Expressible eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Expressible ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Explainable : İzahı mümkün. Açıklanabilir. İzah edilebilir.

Avowable : Açıkça söylenebilir.

Utterable : Dillendirilebilir. Söylenebilir.

Evincible : Aydınlığa kavuşturulabilir. Delil olarak gösterilebilir. İzhar edilebilir. Gösterilebilir. Açığa vurulabilir. İspat edilebilir. Kanıtlanabilir. İspatı mümkün.

Announceable : Duyurulması mümkün. İlan edilebilir. Kamuoyuna bildirilebilir.

Tellable : Söylenebilir.

Enunciable : İlan edilebilir. Bildirilebilir. Telaffuz edilebilir. Tarif edilebilir.

Communicable : Bulaşıcı. Söylenebilir. İletilebilir. Bulaşıcı (hastalık). Yayılabilen. Komünikabl.

Representable : Temsil edilebilir.

Effable : Konuşulabilir. Dile getirilebilir.

Expressible synonyms : speakable, statable, explicable, specifiable, describable, sayable.

Expressible zıt anlamlı kelimeler, Expressible kelime anlamı

Inexpressible : Tarif olunamaz. Tanımlanamaz denli güçlü. Betimlenemeyen. Anlatılamaz. Anlatılmaz. Tarifsiz. İfade edilemez. Tanımlanamaz. Kelimelere sığmaz. Kelimelere dökülemez.

Expressible ingilizce tanımı, definition of Expressible

Expressible kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Capable of being expressed, squeezed out, shown, represented, or uttered.