Foreign jurisdiction türkçesi Foreign jurisdiction nedir

  • Yabancı ülke mahkemesi yargı yetkisi.
  • Yabancı yargılama yetki alanı.
  • Başka bir ülkeye ait yargı yetkisi menzili veya alanı.

Foreign jurisdiction ingilizcede ne demek, Foreign jurisdiction nerede nasıl kullanılır?

Foreign : Yabancı. Yurtdışı. Yabancılık. Yurt dışı. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Ülke dışı. Dış. Ecnebi. Harici.

Jurisdiction : Yargılama gücü. Yargılıkların görevi. Kaza. Görev. Yargı yetkisi. Hükümet. Yargı. Yetkili yargılık. Yetki alanı.

Foreign accent : Yabancı aksanı. Bir başka dilin telaffuz özelliği stili. Yabancı aksan.

Foreign access zone : Üretim etkinlikleriyle sınırlı serbest bölge. Serbest üretim bölgesi.

Foreign address : Yabancı adres.

Foreign affairs : Harici işler. Dışişleri. Dış ilişkiler. Dış işleri. Dışişleri (ingiliz ingilizcesi). Hariciye.