Funny money türkçesi Funny money nedir

  • Sahte para.
  • Ray cooney tarafından yazılan ve ilk olarak 1994'te bromley'de churchill tiyatrosu'nda sahne alan satirik komedi (londra, ingiltere).
  • Beer sheva tiyatro şirketi oyunu (israil).
  • Döviz.
  • Tatlı para.

Funny money ingilizcede ne demek, Funny money nerede nasıl kullanılır?

Funny : Sakat. Gırgır. Garip. Eğlenceli. Zevkli. Paskal. Eğlendirici. Şüpheli. Tuhaf. Gülünecek.

Money : Tıkır (argo sözcük). Para. Para kırmak. Ücret. Servet. Mangır. İktisat, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir ekonomide genel kabul gören, değişim aracı, değer koruma aracı ve hesap birimi işlevlerine sahip varlık. Akçe. Bedel.

Funny behavior : Komiklik.

Funny bone : Dirsekte çarpınca karıncalanan yer. Dirsekte bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan sinirin geçtiği yer.

Funny business : Hilecilik. Düzenbazlık. Çapraşık iş. Yalan dolan. Şüphe uyandıran hareket. Hilekarlık.

Funny farm : Akıl hastanesi. Tımarhane.

İngilizce Funny money Türkçe anlamı, Funny money eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Funny money ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Currency : Sirkülasyon. Nakit para. Geçerlik. Değer. Sürüm aracı. Devir. Sürümdeki para. Para birimi. Mütedavil para.

International exchange : Uluslararası santral.

 

Counterfeit money : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sahte döviz. Sahtesi yapılmış para. Çürük para. Para yetkelerinin iradesi dışında basılan ve dolayısıyla yasal olmayan para. Düzmece para. Asıl paradan daha düşük olan para. benzetme para. Kalp para. Taklit para.

Exchange : Bozmak. Bir hak ya da malın başka bir hak ya da mal ile para kullanmadan başa baş değiştirilmesi. Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi. Trampa etmek. Değişim. Takas etmek. Çevirmek. Değiştirmek. Mübadele.

Counterfeit currency : Kalp para. Kalpazanlık. Sahte döviz.

Base coin : Sahte sikke.

Basecoin : Sahte bozuk para. Ucuz metalden yapılan sahte bozuk para.

Foreign exchange : Yabancı para. Bk. döviz bk. kambiyo senetleri ticari bankaların dövizle uğraşan birimleri. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kambiyo. Yabancı paraların alım ve satımı, yabancı bir ülkeye ödenecek bir borç için bankada yapılan para değiştirme ve gönderme işlemi. yabancı bir ülkede ödenecek bir para için kullanılan çek, ödek, sayca gibi ödeme araçlarının alım ve satım işlemi. Döviz arbitrajı. Başka bir ulusun tedavüldeki parası. Harici kambiyo. Dış kambiyo. Döviz kuru.

Mottos : İlke söz. Arma simgesi. İlke. Özlü söz. Özdeyiş. Parola. Düstur. Motto. Slogan.

 

Placarded : Poster. Yafta. Duvar ilanı. Afişlerle duyurmak. Afiş yapıştırmak. Pankart. Afiş. Levha.

Funny money synonyms : bad money, queers, foreign cheque, foreign currency, slogan, placarding, counter currency, counterfeit coin, motto, counterfeit coins, placard, forex, false coin, queering, false money, sandwich board, queered, fake money, queer, currencies.