Geçimsizlik nedir, Geçimsizlik ne demek

  • Geçimsiz olma durumu

"Geçimsizlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Şu kavgaların, geçimsizliklerin, şu küçük küçük didişmelerin ne manası var?" - A. M. Dranas

Hukuki terim anlamı:

imtizâcsızlık.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir ilacın diğeriyle dış ortamda veya vücuda alındıktan sonra etkileşmesi sonucunda etkisinin azalması veya tamamen kaybolması durumu.

İngilizce'de Geçimsizlik ne demek? Geçimsizlik ingilizcesi nedir?:

incompatibility

Geçimsizlik anlamı, tanımı:

Geçimsiz : Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, dirliksiz.

Geçim : Anlaşma, uyum. Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Geçimsizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Geçimsizlik ne demek? : n. incompatiblity, dissension, derangement, misunderstanding

Fransızca'da Geçimsizlik : désaccord [le], discorde [la], dissension [la], hargne [la], inimitié [la], mésentente [la]

Almanca'da Geçimsizlik : n. Bärbeißigkeit, Reiberei, Reibung

Rusça'da Geçimsizlik : n. неуживчивость (F), разлад (M), дрязги (PL), неурядица (F)