Gemlik nedir, Gemlik ne demek

Gemlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Bursa iline bağlı ilçelerden biri

Yerel Türkçe anlamı:

Ekin demetlerini bağlamaya yarayan uzun buğday sapı.

Ata gem yapılmış olan kayış.

Dövene koşulacak çağa gelmiş öküz, manda.

Gemlik hakkında bilgiler

Gemlik, Marmara Denizi kıyısında bulunan, Bursa'nın bir ilçesi.

Gemlik'in üç tarafı kısmen ihtiyarlamış tek ve sıradağlarla kuşatılmış olup yalnız batısı Marmara Denizi'ne doğru açıktır. İznik Gölü'nden gelen Karsak Deresi Gemlik'i ikiye bölmüştür. Kuzeyden Samanlı Dağlarıyla güneyden Katırlı Dağları'nın batıya doğru uzantıları Gemlik Körfezi'ni kapalı bir havza haline sokmuştur. Samanlı Dağları'ndan ayrılan bazı kollar kıyıya dik bir şekilde inerek sivri burunlar oluşturmuştur. Şehrin nüfusu 2011 yılında 94.000 idi.

Bursa'nın limanı olan Gemlik aynı zamanda Bursa'nın merkez ilçelerinden biridir.

Bölgede Akdeniz ikliminin Marmara Bölgesi tipi görülür. Kışları eskiden çok kar yağdığı halde zamanımızda çok az kar yağmaktadır.

Gemlik anlamı, kısaca tanımı:

Bursa : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

 

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Deniz : Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Kıyı : Kenar, periferi. Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil. Issız, tenha yer.

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

İhtiyar : Baba veya anne. Cansız, sönük. Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı. Seçme. Eski.

Sıradağ : Ortak özellikler gösteren, aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisi.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

Bağlı : Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.