Genel coğrafya nedir, Genel coğrafya ne demek

  • Yeryüzünün her türlü coğrafya olaylarını ayrı ayrı olarak araştıran, doğuşunu, işleyişini, yayılışını inceleyen coğrafya bilimi

Coğrafya'daki terim anlamı:

Coğrafyanın, olayları ve bunların dağılışını yeryüzünün bütünü üzerinde inceleyen ana kolu. bk. coğrafya.

İngilizce'de Genel coğrafya ne demek? Genel coğrafya ingilizcesi nedir?:

sistematic geography

Fransızca'da Genel coğrafya ne demek?:

géographie générale

Genel coğrafya kısaca anlamı, tanımı:

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.

Yeryüzü : Dünya. Yer kabuğu.

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

 

Doğuş : Doğma işi.

İşleyiş : İşleme işi.

Yayılış : Yayılma işi.

İnce : Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Hafif, gücü az. Zayıf. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Tiz (ses), pes karşıtı.