Gereklik kipi nedir, Gereklik kipi ne demek

Gereklik kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

[Bakınız: Gelişimli kipler].

Gereklik kipi anlamı, tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayışın kaymaması için boyunduruğun ortasına geçirilen ağaç parçası.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Gereklik : Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza.

Gelişimli kipler : Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir anlam daha taşıyan kipler, ki yapılarında soyut fiilin yer almış olup olmadığına göre Gelişimli bileşik kip ve Gelişimli yalın kip halinde olurlar. Gelişimli yalın kipler ve örnekleri:. GEREKLİK KİPİ (Vücubi s. M. nécessitatif présent): Gelmeli. BUYURUM KİPİ (Emir s. M. impératif): Gel, gelsin. DİLEK KİPİ (İltizamı s. M. Désidératif) Gele. BAĞIMLI KİP (İnşai s. M. subjonstif): ...ki geleyim, ...ki gelsin (bk. Bağımlı kip). Gelişimli bileşik kipler ve örnekleri:. KESİNLİK KİPİ: Gelmiştir, geliyordur. BİLEŞİK GEREKLİK KİPİ (Vücubi hikâye s. imparfait du nécessitatif): Gelmeli idi. KESİNLİ GEREKLİK KİPİ: Gelmelidir. İMİŞ'Lİ GEREKLİK KİPİ (Vücubi rivayet s. Dubitatif du nécessitatif présent et Dubitatif de l'imparfait du nécessitatif), Gelmeli imiş. ŞARTLI GEREKLİK KİPİ (Vücubi şart s. Suppositif du nécessitatif présent) Gelmeli ise. 1. BİLEŞİK BUYURUM KÎPİ : Gelsindi (?). 1. İMİŞ'Lİ BUYURUM KİPİ: Gelsinmiş. 1. Fiilin anlamına, yerine göre ya bir söylenti, ya bir nakil, ya zamanında belirsizlik ya da "farkında olmayış" fikri katan ASIL İMİŞ'Lİ KİP (Rivayet s. M. dubitatif): Gelmiş imiş, geliyor imiş... 1. ŞART,VARTANIYIŞ veya VARSAYIŞ KİPİ (Şart s. M. conditionnel ou suppositif): Gelmiş ise, gelirse... 1. BİLEŞİK DİLEK KİPİ (iltizama, hikâye s. imparfait de l'optatif): Gele idi. 1. İMİŞ'Lİ DİLEK KİPİ. (iltizami rivayet s. Dubitatif de l'imparfait de l'optatif): Gele imiş. 1. DİLEK ŞART KİPİ (M. Désidératif conditionnel): Gelse (=gele ise). Bak, Katmerli kipler. 1. Bunlardan başka, bazı dillerde olduğu gibi bizde de gelecek zaman şekli buyurum kipi yerinde kullanılabilir, ki buna YÖNERGELİ KİP M. injonctif) denir: Sen bu işi bugün bitireceksin, bitirmeden gitmiyemeksin gibi. Ayrıca İstemli, Oylaşımlı, öngörülü, Buyursamalı, Olanaklı şart ve Olanaksız şart kipleri de vardır, bunlara ve Ulaç maddesine Bkz.

 

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

 

Geliş : Gelme işi.

Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı.

Diğer dillerde Gerekli yeterli koşul anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekli yeterli koşul ne demek ? : necessary-sufficient condition