Giyim biti nedir, Giyim biti ne demek

Giyim biti; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir.

Zooloji'deki anlamı:

(Pediculus vestimenti) Böcekler (İnsecta) sınıfının bitler (Siphunculata) takımından bir eklembacaklı türü. Yumurtalarını giyim eşyalarının dikişleri boyunca yerleştirir. Vücudun az tüylü ve tüysüz bölgelerinde yaşar.

Teknik terim anlamı:

Tokken iç çamaşırların dikişleri boyunca, acıktığı zaman deriye yapışarak yaşayan, giyim güvesi başbitinden biraz daha büyük, çok açık sarı ya da kirli sarımsı renkte insan biti; vücut biti, elbise biti.

Giyim biti anlamı, kısaca tanımı

Giyim : Giyme işi. Giyme biçimi. Giysi

Pediculus vestimenti : [Bakınız: giysi biti]. Vücut biti. [Bakınız: giyim biti].

Giyim güvesi : Kanat genişliği en çok 14 milimetreye varan ve tırtılları özellikle yünlü giyeceklere düşkün olan küçük kelebek. (Tineola biseliella) Böcekler (insecta) sınıfının pulkanatlılar (Lepidoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Kanatları dar ve kenarları saçak gibi tüylüdür. Genişliği 14 mm. Tırtılları yünlü kumaşlarla beslenir.

Vücut biti : [Bakınız: giyim biti]. Pediculus humanus corporis, Pediculus humanus humanus, Pediculus vestinenti, Pediculus humanus vestimentorum’dan oluşan bit türleri, çamaşır biti.

Kirli sarı : Koyu ve donuk sarı renk. Bu renkte olan.

Açık sarı : Sarının bir veya birkaç ton açığı. Bu renkte olan.

 

Pediculus : Anoplura takımında, Pediculidae ailesinde, Pediculus cinsinde bulunan kan emen bit cinsi.

Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

Sarımsı : Rengi sarıyı andıran, sarıya benzeyen, sarımtırak.

Çamaşır : İç giysisi. Kirli eşyaları yıkama işi.

Boyunca : Boyu veya uzunluğu kadar. Süresince.

Yumurta : Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Er bezi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Tavuk yumurtası. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.

Elbise : Giysi.

Tüysüz : Tüyü olmayan. Henüz bıyığı, sakalı çıkmamış. Acemi.

Bitler : Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı.

Kirli : Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves. Toplumun değer yargılarına aykırı olan. Aybaşı durumunda bulunan (kadın).

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

 

Sınıf : Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.

Vücut : İnsan ya da hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Diğer dillerde Giyim biti anlamı nedir?

İngilizce'de Giyim biti ne demek ? : body louse, lice