Hükümsüzlük nedir, Hükümsüzlük ne demek

  • Hükümsüz olma durumu, geçersizlik

Hukuki terim anlamı:

etkisizlik.

Osmanlıca Hükümsüzlük ne demek? Hükümsüzlük Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

butlan

Hükümsüzlük anlamı, tanımı:

Hükümsüz : Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış.

Hüküm : Yargı. Karar. Değer, aynı veya benzer nitelik. Önem, geçerlilik. Egemenlik, hâkimiyet.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Geçersizlik : Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Hükümsüzlük anlamı nedir?

İngilizce'de Hükümsüzlük ne demek? : n. invalidity, voidness, void

Fransızca'da Hükümsüzlük : invalidité [la], nullité [la]

Almanca'da Hükümsüzlük : n. Kraftlosigkeit, Ungültigkeit