Hack türkçesi Hack nedir

 • Taksi.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Beygir.
 • Yazar bozuntusu.
 • Hek.
 • Kabaca ve düzensizce kesmek.
 • Atla gezmek.
 • Doğramak.
 • Alelade.
 • Darbe.
 • At arabası.
 • Taksici.
 • Yermek.
 • Çentik.
 • Sıradan.
 • Tekme yarası.
 • At.
 • Kesici alet.
 • Kertik.
 • Tekme.
 • Kesmek.
 • Vuruş.
 • Sıradan yürüyüş ve iz sürmede binicilik için kullanılan at.
 • Kıymak.

Hack ile ilgili cümleler

English: Ali couldn't hack into that website.
Turkish: Ali o web sitesini hekleyemedi.

English: Ali hacked Mary's arm off with a sword.
Turkish: Ali Mary'nin kolunu bir kılıçla kesti.

English: Ali hacked Mary's leg off with a rusty machete.
Turkish: Ali paslı bir pala ile Mary'nin bacağını kesti.

English: Ali hacked his way through the jungle alone.
Turkish: Ali orman boyunca tek başına yolunu açtı.

English: I never thought it'd be this easy to hack into your website.
Turkish: Sizin web sitenizi heklemenin bu kadar kolay olacağını asla düşünmedim.

Hack ingilizcede ne demek, Hack nerede nasıl kullanılır?

Hack apart : Parçalara ayırmak. Ağır biçimde eleştirmek. Paramparça etmek.

Hack around : Hiçbir şey yapmadan zaman geçirmek. Aylak aylak zaman öldürmek. Boş oturmak. Tembel tembel oturmak.

Hack down : Yere devirmek (ağaç vb).

Hack hammer : Yontma çekici. Taşçı çekici.

Hack off : Çok öfkelendirmek. Gıcık etmek. Sinirden kudurtmak. Birisini sıkmak. Sinirlerini ayağa kaldırmak. Birini çok kızdırmak. Küplere bindirmek.

 

Hack stand : Taksi durağı.

Hack writer : Çala kalem yazar. Piyasa yazarı. Sipariş üzerine yazan yazar. Yazar bozuntusu.

Hack saw frame : Testere kolu. Kesme işleminde kullanılan aygıt.

Hack to back connection : Bir eksicik borusunun üst-üşeğini ötekinin alt-üşeğine bağlama ya da bunun tersini yapma. Sırt sırta bağlanım.

Hack saw : El testeresi. Elle kesme işleminde kullanılan dişli aygıt.

İngilizce Hack Türkçe anlamı, Hack eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hack ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Biff : Yumruk vurmak. Yumruk atmak. Yumruk. Bıff. Vurmak. Yumruklamak. Çarpmak. Am. Vajina.

Cog : Hile. Diş. Dişli çark. Çark dişi. Önemsiz veya değersiz kimse. Hile yapmak. Kurmak. Küçük sandal. Tutmak.

Biffing : Am. Yumruk atmak. Vajina. Vurmak. Yumruk. Çarpmak. Yumruklamak. Bıff. Yumruk vurmak.

Cut : Topsuz giriş. Kırpmak. Kes. Kesilmiş. Sapmak. Kamçılamak. Yontmak. İndirimli. Kurgulamak. Diş çıkarmak.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

Dent : Dişlemek. Göçük. Çukur açmak. Girinti. Yamultmak. Göçmek. Vuruk. Çökme. Göçürmek.

Banal : Banal. Basmakalıp. Bayağı. Adi.

Chopping up : İnce ince doğramak. Kıyma. Doğramak (ağaç). İnce ince kıymak.

Cheesy : İşe yaramaz. Peynirli. Tapon. Ucuz. Kötü kaliteli (argo terim). Peynir gibi. Kötü. Peynir kıvamında. Berbat.

Hack synonyms : unskilled person, gee gee, chippies, fritter, backbitten, bops, decried, chop up, crusher, criticizes, brunt, a crochordon, assuages, dinted, taxi, crena, mediocre, a band, abdominal pain, horsing, broken piece, carthorses, scribbler, abandons, hacked, chop, broachers, commonest, abandon, taxis, criticize, taximen, shred.

Hack ingilizce tanımı, definition of Hack

Hack kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A kick on the shins, or a cut from a kick. A notch. As, a frame for drying bricks, fish, or cheese. As, to hack a post. To be exposed or offered to common use for hire. Hired. A grating in a mill race, etc. To let out for hire. To turn prostitute. A horse, hackneyed or let out for common hire. A cut. A frame or grating of various kinds. To use as a hack. To kick the shins of (an opposing payer). As, a hacking cough. Mercenary. Also, a horse used in all kinds of work, or a saddle horse, as distinguished from hunting and carriage horses. To ride or drive as one does with a hack horse. A rack for feeding cattle. To notch. To cut irregulary, without skill or definite purpose. Hackneyed. To ride at an ordinary pace, or over the roads, as distinguished from riding across country or in military fashion. To cough faintly and frequently, or in a short, broken manner. To mangle by repeated strokes of a cutting instrument.