Hair clippers türkçesi Hair clippers nedir

  • Saç kesme makinesi.
  • Saç kesim makinesi.
  • Kıl kırpıcı.
  • Saç tıraş makinesi.
  • Kesici.
  • Saç kırpıcı.
  • Kıl makası.

Hair clippers ile ilgili cümleler

English: Do you have hair clippers?
Turkish: Saç tıraş makineniz var mı?

Hair clippers ingilizcede ne demek, Hair clippers nerede nasıl kullanılır?

Hair : Tüy. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Deri içerisinde ve dışında yer alan, kesitinde medulla, korteks ve kıl kütikülası bulunan, kuvvetli, düz ve genellikle kaba olan yapağıdan daha düz esnek epidermal oluşumlar. dermiste yatık uzanan kıllar deri yüzeyinden dar açıyla dışarı açılırlar. vücudun değişik bölgelerinde çeşitli doğrultularda örgülenmeler yaparlar. Kıl. Lif. Çok ince. Saç. İplik biçiminde olan herhangi bir deri uzantısı, kıl. trikom. kuş tüyü. İpince. Hayvan ve insanların derisinden çıkan belirsiz sayıda ince tel.

Clippers : Tırnak makası. Saç kesme makası. Yün makası. Makas (saç, tirnak). Kırpma makası. Makas. Demirci el makası.

Hair ball : Bigudi.

Hair breadth : Kıl payı. Yakın. Kıl kadar mesafe. Çok kısa aralık veya mesafe. Çok dar.

Hair brush : Saç fırçası.

Hair care : Saç bakımı.

İngilizce Hair clippers Türkçe anlamı, Hair clippers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hair clippers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Cutters : Makasçı. Sahil koruma botu (amerikan ingilizcesi). Kesme makinesi. Montaj asistanı. Keski. Filika. Kotra.

Interruptor : Anahtar. Emniyet mandalı. Dağıtım dingili yardımı ile birincil ateşleme çevrimini keserek, ateşleme sargısında çekimsel alanın birden değişmesine neden olan çevirgeç.

Interrupter : Kesen şey. Akım kesici. Karışan kimse. Sözünü kesen kimse. Tapa. Enterüptör. Anahtar. Bir devreyi açıp kapamak için kullanılan mekanizma. Elektrik anahtarı.

Shearers : Koyun kırpan kimse. Tırpancı. Demirci makası. Kırkma makinesi. Orakçı.

Interruptive : Birbirinden ayıran. Rahatsız eden. Bölen. Rahatsız edici. Durduran. Kesen. Araya giren.

Circuit breaker : Devre anahtarı. Elektrik akımını açan ve çok yük bindiğinde, içindeki telin erimesiyle çevrimi kapatan düzen. Disjonktör. Devre kesici. Akım anahtarı. Otomatik sigorta. Devre kesici anahtar. Çevrim kesici. Akım kesici. Çevrimkeser.

Arrester : Durdurucu. Eklatör. Tutuklayan kimse. Tutucu. Tutuklayan kişi.

Cutout : Yeğinliği güvenlik sınırını aşacak ölçüde yükselince çevrimdeki akımı kesen akımmıknatıssal ya da ısıl aygıt. Disjonktür. Otomatik devre kesici. Enterüptör. Canlandırmada kullanılan, genellikle karagöz biçimleri gibi kol, bacak, baş eklemleri bulunan, bundan dolayı aynı resmi yeniden çizmeğe gerek kalmaksızın, bu eklemlerden vücut ergenlerini yavaş yavaş devindirerek canlandırmayı sağlayan ufak boy resim. Devreden çıkarmak. Kesilerek biçimlendirilmiş şey. Kesme devresi. Devre kesici.

Incisory : Kesmeye yarayan. Kesme görevi gören (incisor teeth {kesici diş} gibi). Kesen.

Hair clippers synonyms : hairclipper, cutouts, cutter, incisivi, contact breaker, cutting, breaker, shearer, incisive.