Haters türkçesi Haters nedir

Haters ile ilgili cümleler

English: Haters gonna hate.
Turkish: Yürü be kim tutar seni.

Haters ingilizcede ne demek, Haters nerede nasıl kullanılır?

Man hater : Erkek düşmanı.

Woman hater : Kadınlardan nefret eden kimse. Misojinist. Kadınlara karşı kin besleyen kimse. Kadın düşmanı.

Hater : Kinci. Kinci kimse.

Hate crime : Nefret suçu. Irksal veya dinsel nedenden dolayı işlenen suç.

Hate like poison : Günahı kadar sevmemek.

Hate : Beğenmemek. İğrenmek. Nefret etmek. Hoşlanmamak. Kin beslemek. İstememek. Düşmanlık. Kin. Kin duymak. Sevmemek.

I hate to trouble them but : Onları rahatsız etmek ya da sıkıntıya sokmak istemem ancak. Onları zahmete sokmak istemem ancak.

Hate sermon : Birisi veya bir şeye karşı nefret ifade eden konuşma. Nefret vaazı.

Hateful : Menfur. Nefret verici. Kötü. Nefret edilen. İğrenç. Tatsız. Nefret dolu. Nefret uyandıran.

Hate mail : Kınama mektubu.

İngilizce Haters Türkçe anlamı, Haters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Haters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tear : Kopmak. Yırtık. Yırtmak. Koparmak. Yarmak. Fırlamak. Yolmak. Yırtılmak. Gözyaşı. Paralamak.

O : Hey. Ya. Sıfır. Oksijenin simgesi.

Later on : Devamında. Bilahare. Daha sonraları. Sonrasında. Sonradan. Daha sonra. İlerleyen zamanlarda. İleride. İlerleyen zamanda. Daha sonrasında.

 

Snowflake : Kartanesi. Karçiçeği. İri kar tanesi. Kar taneciği. Arizona eyaletinde şehir. Karkuşu. Kar tanesi. Kuşbaşı kar. Lapa kar.

Freshwater : Tatlısuda yaşayan. Tatlı suda yaşayan. Tatlı suya ait. İç sular. Tatlısu. Denize alışkın olmayan. Tuzluluğu %0,05’ten az olan sular. Taşra. Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleri. Tatlı su.

Ground water : Yer altı tabakalarından elde edilmiş ve yüzey sularıyla direk etkileşim içinde olmayan su. Yeryüzünün altında su olarak bulunan ve cisimlerin kimyasal bileşimine girmemiş su. Uluslararası suyu. Yerkabuğunun az çok derin katmanlarında, gözenekli kayaçların boşluklarını dolduran ya da kimi kayaçların bir sünger gibi emmesiyle oluşan su örtüsü. Yer altı sular. Yeraltı suyu. Zemin suyu. Yeraltı su örtüsü. Yer suyu. Coğrafya, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır.

Sudor : Ter. Terletici.

Brine : Salamura suyu. Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su. tuzlu su içinde tutulmuş yiyecek. Okyanus. Turşu suyu. Tuzlu su. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Deniz suyu. Salamura. Deniz. Balık, et, peynir, sebze, asma yaprağı gibi çeşitli yiyeceklerin bozulmaması ve muhafaza sürelerinin uzatılması için tuzlu suda tutulması işlemi.

 

Water of hydration : Sulanma suyu. Hidrasyon suyu. Hidrat oluşturmak için bir madde ile kimyasal olarak birleşen su. Bağlı su.

Binary compound : İkili bileşik. İkili bileşikler.

Haters synonyms : diamond dust, frost snow, atomic number 1, frost mist, body of water, ice needle, water of crystallisation, bath water, snow mist, poudrin, atomic number 8, h2o, subsequently, slush, liquid, oxygen, tap water, water of crystallization, saltwater, limewater, h, sweat, bilge, meltwater, hard water, bilge water, dishwater, hydrogen, fresh water, afterward, teardrop, water ice, seawater.

Haters zıt anlamlı kelimeler, Haters kelime anlamı

Hard water : İçerisinde yüksek miktarlarda erimiş durumda kalsiyum ve magnezyum tuzları bulunduran su, acı su, su sertliği. Acı su. Sert su. Kireçli su. Suyun içinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması. Yüksek konsantrasyon mineral ve kalsiyum içeren su. Kalsiyum ve magnezyumun karbonat, bikarbonat, sülfat vb. tuzlarını içeren ve sabunla çözünmeyen bileşikler yaparak köpürmeyi önleyen su. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir litresinde 9 miligramdan fazla kalsiyum karbonat bulunduran su. Acısu.

Soft water : Yumuşak su. Tatlı su. Bir litresinde 9 miligramdan az kalsiyum karbonat bulunduran su. Fransız sertlik derecesi 7–14 arasında olan su, tatlı su. Az kireçli su. Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması. İçinde çok mineral bulunmayan musluk suyu. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aktaşsız su. Yağmur ve karsuyu gibi, içinde kalsiyum ve magnezyum tuzları olmayan ya da görece az olan su.

Saltwater : Deniz suyuna ait. Tuzlu suya özgü. Tuzlu su. Tuzlu suya ait. Deniz. Tuzlu suda yaşayan. Tuzlu su (ile ilgili).

Haters antonyms : fresh water, love, like.