Hard water türkçesi Hard water nedir

  • Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • [#acı Acı su].
  • İçerisinde yüksek miktarlarda erimiş durumda kalsiyum ve magnezyum tuzları bulunduran su, acı su, su sertliği.
  • Kireçli su.
  • Acısu.
  • Sert su.
  • Suyun içinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması.
  • Yüksek konsantrasyon mineral ve kalsiyum içeren su.
  • Bir litresinde 9 miligramdan fazla kalsiyum karbonat bulunduran su.
  • Kalsiyum ve magnezyumun karbonat, bikarbonat, sülfat vb. tuzlarını içeren ve sabunla çözünmeyen bileşikler yaparak köpürmeyi önleyen su.

Hard water ingilizcede ne demek, Hard water nerede nasıl kullanılır?

Hard : Güç. Zahmetli. Çetin. Katı. Ağır. Sert. Anlaşılmaz. Acı (su). Dayanıklı. Ekşi.

Water : Hafifletmek. H2o; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı. Sulandırmak. Suluboya. Islatmak. Harelemek. Su. Ağız sulanmak. Yaşarmak.

Hard acid : Sert asit.

Hard alloy : Sert alaşım.

Hard and fast : Ayrıcalık tanımaz. Sabit. Sert. Değişmez. Sıkı. Çok sıkı. Kesin. Katı.

Hard and fast rule : Kesin kural. Değişmez kural. Ayrıcalık kabul etmeyen kural. Değişmez yasa.

İngilizce Hard water Türkçe anlamı, Hard water eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hard water ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Limewater : Kalsiyum hidroksitte yapılan ve antiasit olarak kullanılan sulu solüsyon. Doğal olarak büyük kireç miktarı içeren su. Kireç suyu. Kalsiyum hidroksitin yeğni baz özelliği gösteren, sudaki saydam çözeltisi.

Brackish : (su) hafif tuzlu. Hafif tuzlu. Tuzlu. Tuzlumsu. Acı. Acı (su). Hafif tuzlu su.

Hardity water : Su sertliği.

Brakish : Orta derecede tuzluluğu olan su.

Brackish water : Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi. Tuzlu su. Hafif tuzlu su. Kuyu suyu. Hafif tuzlu. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu. tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su. Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular. Tuzlumsu su.