Acı su nedir, Acı su ne demek

  • İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pınar suyu

"Acı su" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Acı su sabunu köpürtmez."

Coğrafya'daki terim anlamı:

Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular.

Kimya'daki anlamı:

Klor içeriği 2,00 ppm’den fazla olan tuzlu su. Normal deniz suyundan daha az tuzluluğa sahip, fakat içme suyundan daha fazla tuzluluğa sahip su. Tuz oranı 1000 kısım suda 30-0,5 kısım tuz arasında değişir.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu.

Tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sert su.

İngilizce'de Acı su ne demek? Acı su ingilizcesi nedir?:

brackish water

Acı su hakkında bilgiler

Acı su, (İngilizce:"Brackish water") suyun tuzluluk oranının, tatlı suya nazaran biraz daha tuzlu olması, ancak deniz suyu kadar tuzlu olmaması halidir. Böyle bir durum nehir ağızları, haliçler gibi tatlı suyun, tuzlu su ile birleştiği yerlerde veya hafif tuzlu fosil akiferlerde oluşabilir. Ayrıca insanların faaliyetleri de acı su üretimine neden olabilir. Tatlı su karides yetiştiriciliği için acı su havuzları yapımı veya belirli bazı sivil mühendislik projeleri için, su baskınlarına karşı sahillerde açılan hendekler buna örnek olarak verilebilir. Acı su aynı zamanda tuzluluğun, güç değişim derecesi işleminin başlıca atık ürünüdür. Acı su uygun bir yönetim olmadan, çoğu karasal bitki türlerinin büyümesine düşman olduğu için çevreye zarar vermektedir.

 

Teknik olarak acı su, litre başına suda 0.5 ila 30 gram arasında tuz bulunmasıdır ve bu genellikle 0.5 - 30 ppt veya bbk (binde bir kısım) olarak ifade edilir. Bu şekilde, tuzluluk rejiminde, hafif tuzlu suyun aralığı geniş bir yelpazeyi kapsamış olur ve böylece tam olarak belirlenmiş bir durum olarak değerlendirilmez. Tuzlu su veya hafif tuzlu suların tuzluluk oranı zaman içerisinde önemli ölçüde değişebilir ve bu nedenle birçok yüzey suyunun özelliği hafif tuzlu olması yani acı su olması olacaktır.

Tatlı su ve deniz suyunun karıştığı pek çok durumda acı su oluştuğu görülür. Aslında acı suların dünya üzerinde en çok ve yoğun olarak bulunduğu alanlar nehirlerin denizler ile buluştuğu haliçlerdir.

Acı su anlamı, kısaca tanımı:

Mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Sert : Hırçın, öfkeli, hiddetli. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Titizlikle uygulanan, sıkı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Gönül kırıcı, katı, ters. Güçlü kuvvetli.

 

Kuyu : Toprağa kazılan derince çukur. Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur. Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu. İçinden çıkılamayan durum veya yer.

Pınar : Çeşme. Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak.

Tuzlu : Tuzu olan. Çok pahalı. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan.

Oran : Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.

Diğer dillerde Acı su anlamı nedir?

İngilizce'de Acı su ne demek? : hard water, brackish water