Sert su nedir, Sert su ne demek

  • Kireç derecesi yüksek su

Biyoloji'deki anlamı:

Bir litresinde 9 miligramdan fazla kalsiyum karbonat bulunduran su.

Kimya'daki anlamı:

İçinde kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat veya magnezyum tuzlarının çözünmüş olduğu su.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İçerisinde yüksek miktarlarda erimiş durumda kalsiyum ve magnezyum tuzları bulunduran su, acı su, su sertliği.

Bilimsel terim anlamı:

Kalsiyum ve magnezyumun karbonat, bikarbonat, sülfat ve benzeri tuzlarını içeren ve sabunla çözünmeyen bileşikler yaparak köpürmeyi önleyen su.

İngilizce'de Sert su ne demek? Sert su ingilizcesi nedir?:

hard water

Fransızca'da Sert su ne demek?:

eau dure

Sert su kısaca anlamı, tanımı:

Sert : Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Güçlü kuvvetli. Titizlikle uygulanan, sıkı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Gönül kırıcı, katı, ters. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.

 

Kireç : Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO). Kalsiyum hidroksit, Ca(OH).

Derece : Başarı gösterme. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Sıcaklıkölçer. Denli, kadar. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Güçlü, şiddetli. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Etkili. Normal değerlerin üstünde olan. Derece veya makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli.

Su : Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik. Kez. Yemeğin sıvı bölümü. Sutaş. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı.

Diğer dillerde Sert su anlamı nedir?

İngilizce'de Sert su ne demek? : hard water