Hedge ratio estimation türkçesi Hedge ratio estimation nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Korunma oranı tahmini.

Hedge ratio estimation ingilizcede ne demek, Hedge ratio estimation nerede nasıl kullanılır?

Hedge : Engelleme. Önlem almak. Birbirinden ayırmak için, komşu iki tarla, bahçe, bağ arasına ya da yol kıyılarına yerleştirilen bitkisel bölme. Engel. Sınırlamak. Tedbir. Çevirmek. Kısıtlamak. Etrafını çevirmek.

Ratio : Orantı. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Oran. Rasyo. Hız. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. Nispet. Nisbet. İki değerin birbirine bölünmesiyle elde edilen göreli ölçüm.

Estimation : Görüş. Fikir. Kararlama. Takdir. İtibar. Yargı. Paha biçme. Saygı. Malın ya da özdeklerin değerleri oranlanmak üzere düzenlenen yazılım. değer biçme. Fikir (birisi hakkındaki).

Hedge ratio : Korunma oranı.

Hedge ratio analysis : Korunma oranı çözümlemesi.

Time varying hedge ratio : Zamanla değişen korunma oranı.

Time varying hedge ratio analysis : Zaman değişimli korunma oranı çözümlemesi.

İngilizce Hedge ratio estimation Türkçe anlamı, Hedge ratio estimation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hedge ratio estimation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A priori probability : Öncül olasılık.

A error : A-hatası.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A priori information : Öncül bilgi.

Abadir test : Abadir sınaması.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Hedge ratio estimation synonyms : abc method, aalens linear regression model, a posteriori criteria, a posteriori information, aalen estimator, a posteriori probability.