Hedges türkçesi Hedges nedir

Hedges ile ilgili cümleler

English: The path is bordered with hedges.
Turkish: Yol çitlerle sınırlanmıştır.

Hedges ingilizcede ne demek, Hedges nerede nasıl kullanılır?

Hedge fund : Olası riskleri ve zararları en aza indirmek için yapılan yatırım. Riskten korunma yerine daha fazla risk alıp, daha çok kar elde etmeyi amaçlayan yatırım fonları. krş. sakınma fonları. Yatırımcılara piyasa düşse de yükselse de para kazandıran risksiz fon tipi. Koruma fonu. Serbest yatırım fonu. Serbest fon. Yüksek riskli fonlar. Koruma amaçlı fon. Olası riskleri ve zararları minimize etmek için yapılan yatırım (ekonomi).

Hedge ratio : Korunma oranı.

Hedge ratio analysis : Korunma oranı çözümlemesi.

Hedge ratio estimation : Korunma oranı tahmini.

Hedge sparrow : Çit serçesi. Sürmeli dağ bülbülü. Avrupa'ya özgü bir bülbül (zooloji). Kuşlar (aves) sınıfının, ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, bozboğangiller (prunellidae) familyasından, 15 cm kadar boyda, sırtı kırmızı kahverengi, karnı beyazımsı renkte, avrupa ve ön asya'da orman ve steplerde yaşayan, türkiye'de trakya, marmara, ege ve akdeniz bölgelerinde kışın, diğer bölgelerde her mevsim yaşayan, böcek ve böcek larvaları ile beslenen bir kuş türü. çit serçesi, bozboğan. Çitserçesi. Dağ bülbülü. Ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, bozboğangiller (prunellidae) familyasından, türkiye'nin doğu karadeniz bölgesinden doğu akdeniz bölgesine kadar inen ince şerit şeklindeki bir sahada her mevsim görülen, 15 cm kadar uzunlukta olan, böcek ve böcek larvaları ile beslenen yerli bir tür. sürmeli çit serçesi. Dağbülbülü.

 

Time varying hedge ratio : Zamanla değişen korunma oranı.

Hedged : Çitle çevirilmiş. Doğrudan bir cevaptan kaçınmak amacıyla kaçamak bir şekilde kelimelere dökülmüş. Anlam bozan şekilde kelimeler dökülmüş. Çitle çevrili.

Emotional hedge : Duygusal bariyer. Duygusal çit. Kendini başkalarının duygularından korumak için inşa edilen ruhsa bariyer. Duyguları içinde tutan akli bariyer.

Time varying hedge ratio analysis : Zaman değişimli korunma oranı çözümlemesi.

Hedgebote : Çitlerin tamir edilmesi için verilen ahşap ödeneği. Çitlerin tamiri için verilen tahta ödeneği.

İngilizce Hedges Türkçe anlamı, Hedges eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hedges ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Maneuver : Manevra yapmak. Birtakım hareketlerle birşeyi belirli bir yere getirmek. Önlem almak. Hile yapmak. Manevra. Bkz.manoeuvre. Manevra yaparak belirli bir yere getirmek. Birtakım manevralar yapmak (bir amaca ulaşmak için). Dolap çevirmek.

 

Placement : Koyma. Paranın gelir getirici bir alacağa, taşınır ya da taşınmaz değerlere bağlanması. bk. mali yatırım. Sıralama. Yerine koyma. Bankanın kredi vermesi. Ismarlama. Yerleştirme. Sipariş verme. Yatırma (para).

Detention : Gecikme. Engellenme. Gözaltına alma. Tutukluluk. Tutuklama. Alıkonma. Tevkif. Tutma. Alıkoyma.

Bar : Çıta. Kalıp. Hapsetmek. Parça. Dışında. Çizgi yapmak. Yüksek ya da sırıkla atlamada aşılması gereken yüksekliği gösteren tahta, maden vb. özdekten yapılmış yuvarlak, yerine göre üçgen kesitli uzun ince çubuk. İzin vermeme. Bariyer. Hariç.

Diligence : İhtimam. Gayret. Dikkat ve tedbir. Çaba. Atlı posta arabası. Hamaratlık. Çalışkanlık. Dikkat.

Fete : Ziyafet. Onurlandırmak. Şölen. Eğlence. Ziyafet vermek. Yortu. İyi ağırlamak. Piknik. Şenlik.

Enclosure : Duvar. Etrafını çevirme. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hayvanları hapseden çitli alan. Eklenmiş belge. Kapsam. Çevreleme. Mania. Çevirme.

Blocking up : Kapatma. Dolma. Köstekleme. Tıkanma. Önleme. Kapama. Tıkama.

Fetes : Ziyafet vermek. Bayram. Ziyafet. Ağırlamak. Piknik. Kutlamak. Eğlence. Yortu. Şenlik.

Cautiousness : İhtiyatkarlık. Dikkat. Dikkatlilik. İhtiyat. İhtiyatlılık. Sakınganlık.

Hedges synonyms : outer boundary, bottleneck, expedience, forehandedness, margin, discreetness, barricade, forethought, investment, chariness, complication, blocking, cloture, rim, capital outlay, barrage, barraging, hedgerows, body checking, crackdown, barrages, placements, brink, upper bound, forestallment, lower bound, periphery, clotures, countermeasures, countermeasure, disappointments, countercheck, baulks.

Hedges zıt anlamlı kelimeler, Hedges kelime anlamı

Maximise : Mümkün olduğu kadar büyütmek. Mümkün olan en büyük dereceye yükseltmek. Yükseltmek. Maksimuma çıkarmak. En yüksek düzeye çıkarmak. Azami seviyeye çıkarmak. En yüksek büyüklüğe çıkarmak. Çoğaltmak. Büyütmek.

Maximize : Büyütmek. Mümkün olduğu kadar büyütmek. Yükseltmek. Azami seviyeye çıkarmak. En geniş anlamı ile açıklamak. En yüksek düzeye çıkarmak. Enbüyütmek. En yüksek dereceye çıkarmak. Maksimuma çıkarmak.

Hedges antonyms : unbordered.