Hermitsel biçim nedir, Hermitsel biçim ne demek

Hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

B(x,y) = B(y,x) koşulunu sağlayan B ikidoğrusal biçimi.

Hermitsel biçim anlamı, kısaca tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Hermi : Duvarların üzerine konan ağaç, kiriş.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Eksisiz hermitsel biçim : Her x için B eşitsizliğini sağlayan B Hermitsel biçimi.

İkidoğrusal biçim : E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı.

B : Türk alfabesinin ikinci sırasında yer alan ve Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir. Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde İngilizler b harfiyle “si”yi, Almanlar ise “si bemol”ü gösterirler. Bor elementinin simgesi. Van der Waals eşitliğinde moleküllerin kapladığı hacim. Regresyon kat sayısı. l.Bor. 2.5-Bromoüridin. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Sİ notasını ifade eden harf. Ülkelerin, kurumların ve yatırım araçlarının orta güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. B’nin sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (BB, BBB, B+, BB- vb).

 

Diğer dillerde Hermitsel biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Hermitsel biçim ne demek ? : hermitian form