İkidoğrusal biçim nedir, İkidoğrusal biçim ne demek

İkidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

İkidoğrusal biçim kısaca anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Artı yarıbelgili ikidoğrusal biçim : Sonlu boyutlu E gerçek doğrusal uzayı verildiğinde, her için eşitsizliğini gerçekleyen R bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

Doğal ikidoğrusal biçim : K sayıl oyutu üzerindeki E doğrusal uzayı için olarak tanımlanan ikidoğrusal biçim. .

Eksi belgili ikidoğrusal biçim : E doğrusal uzayı üzerinde, her için eşitsizliğini sağlayan B : ExER bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim : E doğrusal uzayı üzerinde, her için eşitsizliğini gerçekleyen B : ExER bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

 

İkidoğrusal gönderim : X,Y,Z birebir doğrusal uzay olmak üzerekoşullarını sağlayan f gönderimi.

Doğrusal uzay : [Bakınız: sol doğrusal uzay].

Sayıl oyut : E ya da C oyutu. K.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Bir iki : Çok az sayıda, birkaç. Biraz.

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönde : Göndermek.

Üzere : Amacıyla. Neredeyse. Şartıyla. Gibi.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Üzeri : Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz. Vücut, beden. Artan, geriye kalan bölüm. Bir şeyin dış yüzü, yüzey.

Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Gerçekleşmek ya da yapılmak. Yol açmak. Sarhoş olmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Bulunmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Sürdürmek, yürütmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Geçmek, tamamlanmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Uymak, tam gelmek.

 

Diğer dillerde İkidoğrusal biçim anlamı nedir?

İngilizce'de İkidoğrusal biçim ne demek ? : bilinear form