Eksi belgili ikidoğrusal biçim nedir, Eksi belgili ikidoğrusal biçim ne demek

Eksi belgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

E doğrusal uzayı üzerinde, her için eşitsizliğini sağlayan B : ExER bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

Eksi belgili ikidoğrusal biçim tanımı, anlamı

Biçi : Erkek çocuk

İkidoğrusal biçim : E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Belgili : Belgiye dayanan, belirli olan.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.

Doğrusal uzay : [Bakınız: sol doğrusal uzay].

Bakışımlı : Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

 

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

Bakışım : İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

Üzeri : Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz. Vücut, beden. Artan, geriye kalan bölüm. Bir şeyin dış yüzü, yüzey.

Bakış : Bakma işi.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, faiz. Değiş tokuş sırasında üste alınan para. Can sıkıcı. Üst. Kaymak. Faiz. Can sıkıcı, üzücü.

Diğer dillerde Eksi belgili ikidoğrusal biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Eksi belgili ikidoğrusal biçim ne demek ? : negative definite bilinear form