Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim nedir, Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim ne demek

Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

E doğrusal uzayı üzerinde, her için eşitsizliğini gerçekleyen B : ExER bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim tanımı, anlamı

Biçi : Erkek çocuk

Eksi yan : (kuramsal istatistik) Bir büyüklüğü, gerçek değerinden küçük yapan yan. Örneğin,E(T) ise T kestiricisi eksi yanlıdır.

İkidoğrusal biçim : E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.

Doğrusal uzay : [Bakınız: sol doğrusal uzay].

Bakışımlı : Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

 

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Bakışım : İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Bakış : Bakma işi.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Üzeri : Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz. Vücut, beden. Artan, geriye kalan bölüm. Bir şeyin dış yüzü, yüzey.

 

Bakı : Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu. Denetleme. Fal.

Gerç : Eğlenme, alay.

Diğer dillerde Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim ne demek ? : negative semidefinite bilinear form