Gerç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğlenme, alay. gerçek yüzünü göstermek : sakladığı düşüncelerini sonradan ortaya koymak. sana yalan, bana gerçek : “söylediğim şeyi sen bilmiyorsun ancak doğrudur, ben biliyorum” anlamında kullanı...

 
 
 

Gerçeğe uygun nedir ne demek

Gerçeğe uygun nedir Gerçeğe uygun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Gerçeğe uygunluk : Gerçeğe uygun olma durumu. İngili...

Gerçeğe uyum nedir ne demek

Gerçeğe uyum nedir Gerçeğe uyum; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin çevresindeki gerek ve gerçeklere uymakta gösterdiği yeterlik. Gerç : Eğlenme, alay Uyum : Bir bütünün parçaları arasında bulunan uy...

Gerçek adres nedir ne demek

Gerçek adres nedir Gerçek adres; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerç : Eğlenme, al...

Gerçek antrepo nedir ne demek

Gerçek antrepo nedir Gerçek antrepo; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Doğrudan gümrük idareleri tarafından işletilen antrepo. Gerç : Eğlenme, alay Antre : Giriş. Başlangıç yemeği. Antrepo : Gümrüklere gelen tica...

Gerçek atlantik balinası nedir ne demek

Gerçek atlantik balinası nedir Gerçek atlantik balinası; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balinalar (Cetacea) takımından, Atlas Okyanusu'nun kuzeyi, Güney Afrika, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda civarında yaşayan,...

Gerçek ayrımlar nedir ne demek

Gerçek ayrımlar nedir Gerçek ayrımlar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçüm konusu olan bireyler, nesneler, özellikler ya da benzeri çeşitlenmeler arasında, ölçülen özellikler bakımından gerçekten var ola...

Gerçek biçem nedir ne demek

Gerçek biçem nedir Gerçek biçem; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bilimsel yapıtlarda görülen, süsten uzak biçem. bk. biçem. Biçe : Bir oluşum, durum ya da sürecin ilk örneğinin ya da ayırıcı biçiminin, ayrıtsal...

Gerçek birey nedir ne demek

Gerçek birey nedir Gerçek birey; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gerçek tamdurumda varolan, başka bir deyişle gerçek tamdurumunun evreni kümesinin öğesi olan birey. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Bi...

Gerçeğe aykırı nedir ne demek

Gerçeğe aykırı nedir Gerçeğe aykırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Çapraz, ters. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif...

Gerçeğe aykırılık nedir ne demek

Gerçeğe aykırılık nedir Aykırılık : Aykırı olma durumu, mugayeret, muhaliflik, muhalefet, tehalüf. Aykırı : Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Çapraz, ters. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan...

Gerçeğe uygunluk nedir ne demek

Gerçeğe uygunluk nedir Uygunluk : Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet. Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi. ...

Gerçek nedir "Gerçek" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Bilinçten bağımsız olarak var olan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan. Sosyoloji'deki anlamı: Nesnel olan ve olanağın gerçekleşmesi sonuc...

Gerçek ağız boşluğu nedir ne demek

Gerçek ağız boşluğu nedir Gerçek ağız boşluğu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağız boşluğunun diş kemerlerinin içinde kalan bölümü, kavum oris proprium. Gerç : Eğlenme, alay Ağız : Yüzde, avur...

Gerçek asitlilik nedir ne demek

Gerçek asitlilik nedir Gerçek asitlilik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli koşullar altında var olan hidrojen iyonlarının miktarı. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşi...

Gerçek ayrıklık nedir ne demek

Gerçek ayrıklık nedir Gerçek ayrıklık; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Yörüngesi elips olan bir cismin yörünge üzerinde bulunduğu noktayı kütle merkezi olan odağa birleştiren doğrunun büyük eksenle yap...

Gerçek balinagiller nedir ne demek

Gerçek balinagiller nedir Gerçek balinagiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişsiz balinalar (Mysticeti) alt takımından, büyük başlı ve...

Gerçek bilmece nedir ne demek

Gerçek bilmece nedir Gerçek bilmece; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yapılarındaki kesimler arasında, çözümlerini güçleştirici aykırılık, yanlış görüntü, eksik ya da çok fazla ayrıntı bulunan, halkı...

Gerçek bulgucu ilkesi nedir ne demek

Gerçek bulgucu ilkesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu için belge almak üzere başvuranın değil de asıl bulgucunun hak iyesi olduğu anlayışı. Bulgucu : Yeni bir şey ya da yol bulan kişi Gerç : Eğlenme, alay. Bulgu : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim