Hirers türkçesi Hirers nedir

Hirers ingilizcede ne demek, Hirers nerede nasıl kullanılır?

Hirer : Kira sözleşmesini imzalayanlardan biri. her hangi bir şeyi kira ile tutan kişi. Kiracı. Kiralayıcı. İşveren. İşe alan. Patron. Kirayla tutan kimse. Kiralayan. Kiraya veren.

Hire out : Kiralamak. Kiraya verme. Kiralama. Kiraya vermek.

Hire purchase : Taksitle alışveriş. Taksitle satınalma. Bölekli alış. Taksit. Satışlı tutmanlık. Alım kiralaması. Alınan mala ilişkin paranın parça parça ödenmesi. Tutmana, dilerse, her ayın tutmalığına ekleyeceği bölünçlerle, oturmakta olduğu taşınmazın iyeliğini elde etmesi olanağını sağlayan tutmanlık türü. bunu sağlayan tutmanlık sözleşmesi. Kira bedeli.

Buy on hire purchase : Taksitle almak. Taksitle satın almak.

Car hire : Araba kiralama.

On hire : Kiralık.

Hired : İşe alınan. Tutulmuş. Kiralanmış. Tutulan.

For hire : Boş. Kiralık. Kirada.

Let out on hire : Kiraya vermek.

Car plying for hire : Kiralık araba.

İngilizce Hirers Türkçe anlamı, Hirers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hirers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sign up : Kaydolmak. Hesap yaratmak. Yazılmak. Sözleşme imzalamak. Askere yazılmak. Üye ol. Kayıt açmak. Kayıt. Kaydol. Kaydet.

 

Leaseholders : Müstecir.

Lodger : İkinci müstecir. Kiracının kiracısı. Pansiyoner. Misafir.

Lessor : Kiralama işleminde kiraya konu olan malların kullanım hakkını devreden gerçek veya tüzel kişi. krş. kiralama kuruluşu. Uzun vadeli kiralayan. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kiraya veren. Uzun vadeli kiraya veren. Kiraya veren kimse. Kiralayan kimse. Bir malı kiraya veren kişi.

Hirer : Kirayla tutan kimse. Kiraya veren. Kira sözleşmesini imzalayanlardan biri. her hangi bir şeyi kira ile tutan kişi.

Renters : İşletici. Kiraya veren. Dağıtımcı.

Recruiters : Personel alma memuru. Orduya asker alan kimse. Firmaya eleman alan kimse. Askerlerin giriş kayıt işlemlerini yapan görevli memur. Yazıcı. Askerlerin giriş kayıt işlemlerini yapan görevli asker.

Householders : Aile reisi. Mal sahibi. Evsahibi. Ev halkı. Kiraya veren. Evden sorumlu olan. Ev sahibi. Evi yöneten kimse. Hane sahibi.

Engager : Bir uğraşın içerisinde yer alan kimse. Bir anlaşmanın tarafı olan kimse. Sözleşmeye taraf olan.

Big boss : Büyük patron. Kontrolü elinde bulunduran kimse. En tepe adam. Lider. Baş yönetici (bir şirket büro firma vs'nin).

Hirers synonyms : lessee, governors, lease giver, leasers, employers, leaseholder, bossed, principal, tenanting, employer, leaser, farm out, bosses, gaffer, boss, engagers, leasor, fill, head of a firm, chief, leaseholds, sign, recruiter, subcontract, baas, employ, sign on, locator, taskmasters, charterer, dress pattern, tenants, lessees.

Hirers zıt anlamlı kelimeler, Hirers kelime anlamı

Fire : Ateşe vermek. Isıtmak. İşten atmak. Tutuşturmak. Dağlamak. Püskürtmek. İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Yanmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. Ateş almak.

Unemployed : Aylak. İşsizler. Cari ücret düzeyinde çalışma istek ve yeteneğine sahip olmasına rağmen iş bulamayan kişi. Açıkta. Kullanılmayan. İşsiz. Boşta. Boş. Atıl.