Holier türkçesi Holier nedir

Holier ile ilgili cümleler

English: I don't like his holier-than-thou attitude.
Turkish: Onun kendini beğenmiş tavrını sevmiyorum.

Holier ingilizcede ne demek, Holier nerede nasıl kullanılır?

Holierthanthou : Kibirli.

Unholier : Dine aykırı. Kutsal olmayan. Kötücül. Fena.

Holies : Kutsal yer.

Holiest : Kutsal yer. Tapılası. Mübarek. Tanrısal. Kutsal. Tanrı'nın görevlendirdiği. Kutsi. Mukaddes. Kudsi. Tanrı'ya ait.

The holy of holies : Yücelerin yücesi. En kutsal yer. Musevi tapınağının en içi.

Holiday : Tatile çıkmak. Bayram günü. Tatil. Dinlence. İzin. Yortu. Bayram. Dini bayram. Dinlenmek için çalışmadan geçirilen süre. Tatil yapmak.

Holiday pay : İzin ücreti. Resmi tatil ve bayramlarda işçilere verilen ücret veya ödenen primler. Resmi tatil günlerinde çalışanlara çalışmadıkları halde verilen ücret. Genel tatil ücreti. Tatil ödemeleri. İş kanunu kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda normal, çalışmaları durumunda ise iki katı ödenen ücret.

Holiday village : Tatil köyü. Tatil beldesi.

Unholiest : Kötücül. Kutsal olmayan. Dine aykırı. Fena.

Holidaying : Bayram. Tatil. Dinlence. Bayram günü. Tatil yapmak. Yortu. İzin. Dinlenmek için çalışmadan geçirilen süre. Tatile çıkmak.

 

İngilizce Holier Türkçe anlamı, Holier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Holier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pharisaical : Riyakar. Dindarlık taslayan (kimse). İkiyüzlü. Farisilere ait. Mürai. Yalancı sofu. İki yüzlü.

Pietistic : Yalancı sofu. Dindarlık taslayan (kimse).

Hallowed : Saygıdeğer. Takdis edilmiş. Kutsanmış.

Saintly : Aziz gibi. Azizlere yakışır. Aziz.

Enshrined : Kutsal bir yerde saklanan. Kutsanmış. Kutsal olarak kabul edilen. Kutsallaştırılmış. Bir tapınağın içine veya bir tapınağın içinde imiş gibi yerleştirilmiş.

Ethereally : Hafife alarak. Ustaca. Ruhani olarak. Hoppaca. Narin bir şekilde. Kutsal bir şekilde. Göksel. Çok hafif olarak. İlahi.

Holy : Kutsi. Kutsal yer. Kudsi. Mukaddes.

Adorable : Tapınılacak. Sevimli. Şirin. Çekici. Çok güzel ve sevimli. Çok güzel. Tapılacak.

Sacramental : Dinsel törenle ilgili.

Self righteous : Kendini bir şey sanan. İkiyüzlü. Kendini beğenmiş. Tepeden bakan. Bilgiç.

Holier synonyms : pious, pietistical, saintlike, divines, spiritual, venerable, consecrated, heavenly, sanctimonious, the holy, deific, sacred, sacramentals, inviolate, godlike, divined, holiest, deiform, pharisaic, celestially, divine, etherial, celestial, blest, supernal, dominical, olympian, blessed, saintlier, saintliest.

Holier zıt anlamlı kelimeler, Holier kelime anlamı

Impious : Allah'a karşı saygısız. Saygısız. Kafir. Dine saygısız. Allah'sız. Dinsiz.