İhtirassızlık nedir, İhtirassızlık ne demek

  • İhtirassız olma durumu

İhtirassızlık tanımı, anlamı:

İhtiras : Tutku. Aşırı, güçlü istek.

İhtira : Türetme.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.