İhtira nedir, İhtira ne demek

İhtira; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Türetme

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: buluş]

Hukuki terim anlamı:

türetme, buluş.

İhtira hakkında bilgiler

İhtira (Arapça: اختراع; ihtirā) "Yeni bir şey bulma, türetme, vücuda getirme, getirilme" manalarına gelen sözcük. Edebî bir terimdir. Edebiyatta daha önce hiçbir şair veya yazarın kullanmadığı (yeni) sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.

İhtira ile ilgili Cümleler

  • Problemlerin hepsini çözebilirsin. İhtiraslarım yok.
  • İçindeki ihtiras ve kıskançlık sürekli olduğu sürece seninle görüşmeyeceğim.
  • Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı.
  • Senin ihtirasına hayranım.
  • Tom'un ihtirası yok.

İhtira anlamı, tanımı:

Türetme : Bilinen bazı şeylerden yararlanarak düşünce gücüyle yeni bir şey bulma, ihtira. Türetmek işi. Ad ve fiillerin kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi.

İhtira beratı : Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge.

İhtiram : Saygı.

İhtiram birliği : Tören birliği.

İhtiram duruşu : Saygı duruşu.

İhtiram kıtası : Tören birliği.

İhtiras : Aşırı, güçlü istek. Tutku.

 

İhtiraslı : Tutkulu. Aşırı istekli.

İhtirassızlık : İhtirassız olma durumu.

İhtiraz : Çekinme, sakınma. Çekince.

Bulma : Bulmak işi.

Getirme : Getirmek işi.

Getirilme : Getirilmek işi.

Mana : Anlam.

Sözcük : Kelime.

Terim : Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Edebiyat : Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın.

Diğer dillerde İhtira anlamı nedir?

İngilizce'de İhtira ne demek? : 1. invention. 2. phil. heuristic, heuretic. –– beraty patent, patent right.

Fransızca'da İhtira : invention [la]

Almanca'da İhtira : Erfindung

Rusça'da İhtira : n. изобретение (N), выдумка (F)