İl nedir, İl ne demek

  • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet
  • Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.
  • Ülke, yurt.
  • Eski Türklerde devlet.

"İl" ile ilgili cümle

  • "İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır." - Anayasa

Yerel Türkçe anlamı:

İl, vilayet

Yabancı, el

Yıl.

Yabancı yer.

Vatan

El

Yabancı.

Yurt, memleket

Büyük dikiş, teğel.

Diğer sözlük anlamları:

Yel, rüzgâr.

Hısım, akraba, yabancı olmayan, dost, yâr.

Halk, ahali, kendisine yabancı olanlar, başkası.

Diyar, iklim, memleket, ülke, yurt, vilâyet.

Oba, aşiret.

İl isminin anlamı, İl ne demek:

Erkek ismi olarak; Yurt, ülke, devlet, halk.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İnterlökinler.

İngilizce'de İl ne demek? İl ingilizcesi nedir?:

il

İl hakkında bilgiler

İl, Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülkî yönetim birimi. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vilayet sisteminin Türkiye'de ilkin sistem olarak, 1960'da da isim olarak güncellenmesi ile bu şekli ve ismi almıştır.

İl, merkezi idarenin taşra birimlerinin en büyüğüdür. Bir ülkenin, bir vali tarafından idare edilen bölümlerinden her birine verilen addır. Merkezi idarede kanunların uygulanması, kamu düzeninin korunması ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yetki genişliği esasının uygulanmasına dayanır. Kuruluş esasları kanunla belirtilen devlet tüzel kişiliği içinde yer alan birimdir.

 

1982 Anayasası'na göre Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından; coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller de kademe kademe ilçe vb. bölümlere ayrılır

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde, lüzumu kadar teşkilat bulundurulur. Bu teşkilattan her birinin başında, il idare şube başkanları vardır. Bu şube başkanlarının emri altında çalışanlar, ilin ikinci derecede memurlarıdır. Başkanlıkları temsil eden şube başkanları valinin emri altında çalışırlar.

İl ile ilgili Cümleler

  • Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur.
  • İl, maden kaynaklarınca zengindir.
  • Japonya'da kaç tane il var?

İl tanımı, anlamı:

İlbay : Vali.

Vali : Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay. Satrap.

Vilayet : Valilik. İl.

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Yurt : Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Memleket. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Diyar. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Sahip olunan arazi, emlak. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.

 

Eski : Önceki, sabık. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı. Geçerli olmayan. Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz.

Devlet : Büyüklük, mevki. Mutluluk. Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Diğer dillerde İl anlamı nedir?

İngilizce'de İl ne demek? : [Il] n. (Chemistry) illinium (former name of the metallic element promethium); extension for an Internet address of a person or site located in Israel (Computers)

pron. he, it

art. the

Fransızca'da İl : o

Almanca'da İl : n. Gau, Provinz