İptidai nedir, İptidai ne demek

İptidai; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İlkel
  • İlkokul.

"İptidai" ile ilgili cümle

  • "Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı uslu bir hafız çıkmıştı." - R. N. Güntekin
  • "Kontrol altına alınmayan kalabalık içinde, yaşlı başlı insanlar bile iptidai bir seviyeye inerler." - M. Kaplan

İptidai anlamı, tanımı:

İptidai mektep : İlkokul.

İptidailik : İptidai olma durumu.

İlkel : Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Basit, karmaşık olmayan. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.

İlkokul : Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep.

Diğer dillerde İptidai anlamı nedir?

İngilizce'de İptidai ne demek? : primitive ilkel

Almanca'da İptidai : primitiv