İsabey nedir, İsabey ne demek

İsabey; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Denizli şehrinde, Çal ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Elâzığ kenti, Başyurt nahiyesine bağlı bir yer.

Kayseri kenti, Felâhiye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İsabey tanımı, anlamı

Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir. Eş, koca. Komutan. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz

İsabeyli : Aydın şehri, Nazilli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Zonguldak ilinde, Devrek ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Felahiye : Kayseri iline bağlı ilçelerden biri.

Denizli : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Başyurt : Elâzığ şehri, Başyurt nahiyesine bağlı bir bölge. Mardin ili, Midyat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

 

Kayseri : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Elazığ : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Kayser : Roma ve Bizans imparatorlarına verilen san.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Felah : Kurtuluş, selamet, onma.

Kayse : Yara, çıban kabuğu.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti.

Diğer dillerde İrsi anlamı nedir?

İngilizce'de İrsi ne demek ? : hereditary