Jurisdictional türkçesi Jurisdictional nedir

 • Sendikaların yetki alanı konusuyla ilgili.
 • Yargı yetkisine ait veya ilişkin.
 • Yetki alanıyla ilgili.
 • Adalet yönetimiyle ilgili.
 • Kaza dairesine ait.
 • Yargı hakkına ait.
 • Yetkinin uygulandığı bölge ile ilgili.
 • Güç ve otoriteyle ilgili.
 • Kaza hakkına ait.
 • Yargı yetkisiyle ilgili.
 • Kaza yetkisiyle ilgili.
 • Temsil yetkisine ait.
 • Yetki veya görevle ilgili.

Jurisdictional ingilizcede ne demek, Jurisdictional nerede nasıl kullanılır?

Court of jurisdictional disputes : Uyuşmazlık mahkemesi.

Jurisdictionally : Kaza yetkisi ile ilgili olarak. Kaza yetkisi bakış açısı ile. Yargı yetkisine ait olarak. Yetki alanı içinde.

Jurisdiction authority : Yasal merci (mahkeme, yasal yetki organı, vs.). Yargı yetkisi.

Area of jurisdiction : Yetki alanı. Yetki bölgesi. Kaza dairesi. Bir yargıcın çalışmaya yetkili olduğu bölge.

Commercial jurisdiction : Tecim yargı yöntemi. Tecim yargı yerlerinde uygulanan yöntem.

Within its jurisdiction : Onun yetki sınırı dahilinde. Yasal yetkinin çerçevesi içinde.

Publicity of jurisdiction : Duruşmanın açıklığı.

Voluntary jurisdiction : Çekişmesiz yargı. İhtilafsız yargılama.

Fiscal jurisdiction : Mali yargı.

Criminal jurisdiction : Ceza davaları yargı yetkisi. Yargılama yetkisi. Cezai yargı yetkisi.

İngilizce Jurisdictional Türkçe anlamı, Jurisdictional eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Jurisdictional ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Territorial : Bölgesel. Mülki. Belirli bir bölgeye ait. Karasal. Yerel. Gönüllü asker. Karaya ait. Ülkesel. Kara. Karada olan.

Jurisdictional zıt anlamlı kelimeler, Jurisdictional kelime anlamı

Extraterritorial : Dokunulmazlık. Sınırötesi. Ülke yasaları dışında olan. Kendi sınırları dışında.

Jurisdictional ingilizce tanımı, definition of Jurisdictional

Jurisdictional kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to jurisdiction. As, jurisdictional rights.