Jurisdictionally türkçesi Jurisdictionally nedir

  • Kaza yetkisi bakış açısı ile.
  • Kaza yetkisi ile ilgili olarak.
  • Yetki alanı içinde.
  • Yargı yetkisine ait olarak.

Jurisdictionally ingilizcede ne demek, Jurisdictionally nerede nasıl kullanılır?

Court of jurisdictional disputes : Uyuşmazlık mahkemesi.

Jurisdictional : Yargı yetkisiyle ilgili. Kaza dairesine ait. Yetkinin uygulandığı bölge ile ilgili. Yargı yetkisine ait veya ilişkin. Kaza hakkına ait. Adalet yönetimiyle ilgili. Yetki veya görevle ilgili. Temsil yetkisine ait. Kaza yetkisiyle ilgili. Güç ve otoriteyle ilgili.

Jurisdiction authority : Yargı yetkisi. Yasal merci (mahkeme, yasal yetki organı, vs.).

Area of jurisdiction : Bir yargıcın çalışmaya yetkili olduğu bölge. Yetki bölgesi. Yetki alanı. Kaza dairesi.

Commercial jurisdiction : Tecim yargı yerlerinde uygulanan yöntem. Tecim yargı yöntemi.

Within its jurisdiction : Yasal yetkinin çerçevesi içinde. Onun yetki sınırı dahilinde.

Foreign jurisdiction : Başka bir ülkeye ait yargı yetkisi menzili veya alanı. Yabancı ülke mahkemesi yargı yetkisi. Yabancı yargılama yetki alanı.

Financial jurisdiction : Mali kaza.

Fiscal jurisdiction : Mali yargı.

Criminal jurisdiction : Yargılama yetkisi. Cezai yargı yetkisi. Ceza davaları yargı yetkisi.

İngilizce Jurisdictionally Türkçe anlamı, Jurisdictionally eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Jurisdictionally ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Territorial : Karaya ait. Karasal. Ülkesel. Araziye ait. Mülki. Belirli bir bölgeye ait. Bölgesel. Yerel. Kara. Karada olan.

Jurisdictionally zıt anlamlı kelimeler, Jurisdictionally kelime anlamı

Extraterritorial : Sınırötesi. Dokunulmazlık. Kendi sınırları dışında. Ülke yasaları dışında olan.