Juristical türkçesi Juristical nedir

Juristical ingilizcede ne demek, Juristical nerede nasıl kullanılır?

Juristically : Kanunen. Hukuk bakış açısı ile. Hukuki açıdan. Hukuk bakımından. Hukuki olarak.

Juristic : Yasal. Hukuk. Hukuki. Hükmi şahıs.

Jurist : Hukukçu hakimler ve jüri üyeleri. Hukuk ilmi uzmanı. Hukuk adamı. Hukuk uzmanı. Hukukçu. Hukuk bilgini. Hukukçu hakim veya jüri üyesi.

Jurists : Hukuk bilgini. Hukuk adamı. Hukuk ilmi uzmanı. Hukuk uzmanı. Hukukçu. Hukukçu hakim veya jüri üyesi. Hukukçu hakimler ve jüri üyeleri.

İngilizce Juristical Türkçe anlamı, Juristical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Juristical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Judiciaries : Yargıçlar. Hukukçu sadece hakimler ve savcılar. Hukuk adamı savcı ve yargıç. Adli. Adli yargı. Adliye. Yargı gücü. Adlı. Yargılama ile ilgili.

Constitutionals : Bünye ile ilgili. Bünyesel. Sağlık için yapılan yürüyüş. Meşruti. Meşrutiyet. Anayasal. Esaslı. Yapısal.

Jural : (hukuk) kanunla ilgili. Kanuni. Hukukla ilgili. Haklar ve yükümlülüklerle ilgili.

Juristic : Hükmi şahıs.

Juridical : Adli. Tüzel. Kanuni. Yargı. Hukuksal. Yasabilimsel.

Canonic : Genel biçim. Kanonik. Hristiyan kilisesi kuralları ile alakalı. Doğal. Kanuni. Kilise kanunlarına göre belirlenen.

 

Aboveboard : Hilesiz. Çıplak. Dürüst bir şekilde. Apaçık. Kanuna aykırı olmayan. Dürüst. Sadece. Açık. Doğru.

Decreet : Hükme ait.

Droit : Hak. Adalet. Yasal hak.

Judicial : Adli. Yargıçlara ait. Türel. Tarafsız. Yargılama. Mahkemeye ait. Tüzel. Yargı. Eleştirici.

Juristical synonyms : droits, lawful, legals, loyal, lawing, de jure, legal, competent, friendship, juridic, the legal system, lawings, law, jus, forensic, clean, cleanest, constitutional, rights, dejure, jurisprudence, judiciary, above board, laws.

Juristical zıt anlamlı kelimeler, Juristical kelime anlamı

Illegal : Geçersiz. Yolsuz. Kanunsuz. Kanunen yasak. Legal olmayan. Usulsüz. Yasa dışı. Yasadışı. Gayri meşru.

Juristical antonyms : unargumentative.