Droit türkçesi Droit nedir

Droit ingilizcede ne demek, Droit nerede nasıl kullanılır?

Droits : Hak. Yasal hak. Adalet. Hukuk.

Droitural : Sahiplik ile ilgili. Hak ile ilgili (hukuk terimi). Yasal hak ile ilgili.

Adroit : Hünerli. Becerikli. Eli çabuk. Usta. Zeki. Marifetli. Çok becerikli. Mahir.

Adroitly : Hünerle. Ustaca. Ustalıkla.

Adroitness : El çabukluğu. Beceri. Marifet. Hüner. Beceriklilik.

Cylindroid : Silindroid. Silindiroit. Silindir şeklinde olan. Yuvaksı. Slindiroid.

Maladroitly : Sakarca.

Dehydroisoandrosterone : Dehidroizoandrosteron.

Chondroitic acid : Kondroitik asit.

Androids : İnsan şeklinde robot. Android. İnsan biçiminde robot.

İngilizce Droit Türkçe anlamı, Droit eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Droit ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cunning : Kurnazlık. Açıkgözlülük. Açıkgözlük. Şirin. Açıkgöz. Kaşarlanmış. Tilkilik. Hinlik. Tilki gibi (argo terim). Şeytan.

Legal : Resmi. Hukuki. Yasaya uygun. Adli. Nizamlı. Yasal. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Hukuksal. Tüzel. Kanuna uygun.

Jurisprudence : Hukuk sistemi. Mahkeme içtihatları. Hukuk felsefesi. Kazai içtihat. İçtihat. Hukuk ilmi. İlmi içtihat. İçtihat bilimi. Hukuk bilimi.

Deft : Usta. Eliçabuk. Eli çabuk. Becerikli. Marifetli. Eli yatkın.

 

Juristical : Yasal. Hukuki.

Lawing : Nizam. Kaide. Fen bilimlerinde kanun. Usul. Kanun. İlke. Dava. Yasa.

Justness : Doğruluk. Dürüstlük. Adil olma. Haklılık. İnsaflılık. Haklı olma.

Dibs : Ufak para. Beştaş. Parça.

Justs : Adil. Dürüstlük. Doğruluk. Yalnızca. Tastamam. Haklılık. Kıl payı. Gücü gücüne. Sadece.

Droit synonyms : co ordinated, droits, ingenious, franchise, authority, justices, clever, legitimate claim, coordinated, just, justing, engraving, equities, the legal system, handy, juristic, bote, light fingered, equitableness, law, equity, due, legals, franchises, justice, clean, engravings, impartialness, claim, jus, lawings, competence, justitia.

Droit zıt anlamlı kelimeler, Droit kelime anlamı

Maladroit : Sakar. Beceriksiz. Eli işe yakışmaz.

Artless : Hilesiz. Basit. Hünersiz. Doğal. İçten. Saflık. Yalın. Kültürsüz. Kaba. Sanatsız.

Droit ingilizce tanımı, definition of Droit

Droit kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Also, in old law, the writ of right. Law in its aspect of the foundation of rights. A right.