Kösemenlik nedir, Kösemenlik ne demek

  • Yol gösterme, kılavuzluk

Kösemenlik anlamı, tanımı:

Kösemenlik etmek : Yol göstermek, kılavuzluk etmek.

Kösemen : Borsada öncülük yapan hisse. Yol gösteren kılavuz. Dövüşken iri koç veya teke. Sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke.

Kösem : Kösemen.

Köse : Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biri. Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek).

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

Kılavuz : Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse. Kılavuz kaptan. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb. Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne. Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. Kılavuz gemisi. Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası. Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç. Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse.

Yol : Yolculuk. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Gaye, uğur, maksat. Gidiş çabukluğu, hız. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Kumaşta bulunan çizgi. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Hile, tuzak. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. Kez, defa.

 

Diğer dillerde Kösemenlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kösemenlik ne demek? : being the lead goat or ram. –– etmek to guide, lead.