Kösemen nedir, Kösemen ne demek

  • Sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç ya da teke.
  • Yol gösteren kılavuz.
  • Dövüşken iri koç veya teke
  • Borsada öncülük yapan hisse.

Yerel Türkçe anlamı:

Yol gösteren, kılavuz.

1.bk. kösem.

Koç.

Çobana alışkın ve sürünün önünde giden dört yaşında keçi, ya da koyun

Kösemen isminin anlamı, Kösemen ne demek:

Kız ismi olarak; bk. Kösem Erkek ismi olarak; bk. Kösem

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Giresun şehrinde, Eynesil belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Kösemen kısaca anlamı, tanımı:

Kösem : Kösemen.

Köse : Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biri. Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek).

Kösemenlik : Yol gösterme, kılavuzluk.

Kösemenlik etmek : Yol göstermek, kılavuzluk etmek.

Kılavuz : Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. Kılavuz gemisi. Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse. Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb. Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası. Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne. Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse. Kılavuz kaptan.

 

Teke : Erkek keçi. Bir tür karides. Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir tür deve.

Dövüşken : İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Borsa : Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.

Öncülük : Öncü olma durumu. Önderlik.

Hisse : Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Pay.

İri : Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı.

Koç : Zodyak üzerinde Balık ile Boğa arasında bulunan takımyıldızın adı, Hamel. Çalıştırıcı. Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimse. Damızlık erkek koyun. Sağlıklı, gürbüz genç erkek.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

 

Yol : Gaye, uğur, maksat. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Hile, tuzak. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Kez, defa. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Kumaşta bulunan çizgi. Yolculuk. Gidiş çabukluğu, hız. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem.

Diğer dillerde Kösemen anlamı nedir?

İngilizce'de Kösemen ne demek? : n. bellwether

Rusça'da Kösemen : n. вожак (M)