Kıyı dili nedir, Kıyı dili ne demek

Kıyı dili; bir coğrafya terimidir.

  • Bir körfezin önünü kapatan, denizle küçük bir bağlantısı kalabilen, kum ve çakıl karışımı birikinti, sahil kordonu

Coğrafya'daki terim anlamı:

Bir körfezin önünü kapatan, denizle küçük bir bağlantı kalsa da körfezi göl durumuna sokan, kıyı oklarına göre daha geniş ve daha sürekli kum ve çakıl karışımı birikinti.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Kıyının bir çıkıntısından ötekine doğru uzanan ve dalganın getirmiş olduğu tortullarla doldurulmuş, dar ve uzun kumsalı.

İngilizce'de Kıyı dili ne demek? Kıyı dili ingilizcesi nedir?:

sand-bar, san bar, spit

Kıyı dili tanımı, anlamı:

Kıyı : Sahil. Kara ile suyun birleştiği yer. Issız, tenha yer. Kenar, periferi.

Körfez : Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri. Kuytu, işlek olmayan. Karanın içine sokulmuş deniz parçası.

Deniz : Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler.

Küçük : Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses). Niteliği aşağı olan, bayağı. Niceliği az olan. Küçük abdest. Değersiz, önemsiz. Yaşı daha az olan. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

 

Bağlantı : İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ.

Çakıl : Çakıl taşı.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Birikinti : Bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey.

Diğer dillerde Kıyı dili anlamı nedir?

İngilizce'de Kıyı dili ne demek? : sandbar