Kalenderiye nedir, Kalenderiye ne demek

Kalenderiye; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Dünya malına, gösterişe önem vermeyen bir tarikat

Kalenderiye tanımı, anlamı:

Kale : Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Dış, çevre, ortam. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Gösteriş : Gösterme işi. Görkem. Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, alım çalım, kurum.

Verme : Vermek işi.

Tarikat : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.