Kalenderlik nedir, Kalenderlik ne demek

  • Kalender olma durumu

"Kalenderlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Benim kalenderliğimi görünce arkadaşların da sinirleri yatıştı." - Ç. Altan

Kalenderlik anlamı, kısaca tanımı:

Kale : Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Kalender : Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint. Yalnız birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine. Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse. Özensiz, kılıksız bir biçimde.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kalenderlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kalenderlik ne demek? : n. philosophy, unconventionality