Kargo nedir, Kargo ne demek

Kargo; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yük taşıyan uçak ya da gemi.
  • Bu şirketin taşıdığı yük veya posta.
  • Uçak, gemi vb. bir taşıtla taşınan eşya, yük
  • Bir yerden bir yere yük veya posta taşıyan şirket.

Kargo anlamı, kısaca tanımı:

Kargocu : Kargo işiyle uğraşan kimse.

Kargoculuk : Kargocunun yaptığı iş.

Uçak : Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Posta : Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. Hizmet nöbetinde bulunan er. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. Kez, defa, sefer. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılmış olan yolculuk. Takım, kol. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt.

Şirket : Ortaklık.

Yük : Doğacak bebek. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar. Eşya. Bir şeyin ağırlığı. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar. Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi. Yüklük. Tedirginlik veren şey, engel. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev.

 

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Kargo ile ilgili Cümleler

  • O kargo benim.
  • Bu bir kargo gemisi.
  • Ali bir kargo uçağı kaptanıydı.

Diğer dillerde Kargo anlamı nedir?

İngilizce'de Kargo ne demek? : [Kargo] n. (new spell.=Cargo) cargo, freight, baggage; load, burden

n. cargo, shipment, shipload

Fransızca'da Kargo : cargo [le]

Almanca'da Kargo : n. Frachtgut, Ladung, Last